Ngày 15 tháng 4

“Phải hoan nghênh quần chúng phê bình”

Cách đây 64 năm, ngày 15-4-1945, từ Côn Minh Trung Quốc, Bác Hồ chọn 20 chiến sĩ của Mặt trận Việt Minh hộ tống 2 nhân viên phụ trách điện đài của Cơ quan Tình báo chiến lược Mỹ OSS trở về chiến khu của Việt Nam để duy trì liên lạc với đại bản doanh Đồng Minh. Đó là F.Tan và Mc Shin, đều là người gốc Trung Hoa.

Ngày 15-4-1946, ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh bận rộn với một chiến dịch ngoại giao nhằm tranh thủ mọi cơ hội để bảo vệ nền độc lập dân tộc. Buổi sáng, Bác cùng Chính phủ tiếp đoàn Quốc hội sang Pháp do đồng chí Phạm Văn Đồng dẫn đầu, nghe báo cáo về đoàn của Cố vấn Vĩnh Thụy đi Trùng Khánh (Trung Quốc). Buổi chiều, Bác gặp đoàn đi Đà Lạt dự Hội nghị trù bị với Pháp do Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Tường Tam dẫn đầu. Bác nêu rõ mục tiêu: “Cần căn cứ vào Hiệp định Sơ bộ để đi đến cộng tác thực thà với Pháp”.

Ngày 15-4-1949, Báo Sự Thật đăng bài “Thuốc đắng dã tật, sự thật mất lòng” của Bác, trao đổi về một vũ khí quan trọng trong công tác xây dựng tổ chức cách mạng. Bác viết: “Một đoàn thể hoặc chính quyền mà che giấu khuyết điểm của cán bộ mình, là một đoàn thể hoặc chính quyền yếu ớt, thoái bộ. Đoàn thể và chính quyền có can đảm vạch rõ khuyết điểm của cán bộ mình, có phương pháp sửa chữa cho cán bộ, thì uy tín chẳng những không giảm bớt, mà lại thêm cao. Cán bộ nào không dám công khai thừa nhận khuyết điểm của mình, e sợ lời phê bình của đồng sự và của nhân dân, không có can đảm sửa chữa khuyết điểm thì những người đó không xứng đáng là cán bộ. Việc phê bình phải từ trên xuống và từ dưới lên. Cấp trên phê bình, chưa đủ. Đồng chí, đồng sự phê bình, chưa đủ. Phải hoan nghênh quần chúng phê bình nữa, thì sự phê bình mới hoàn toàn”.

Ngày 15-4-1950, với bài báo “Sinh viên Việt Nam tại Anh với Sắc lệnh Tổng động viên” đăng trên Báo Sự Thật, Bác Hồ đã biểu dương 14 lưu học sinh Việt Nam ở London đã đánh điện về nước, ngỏ ý sẵn sàng trở về quê hương nhập ngũ kháng chiến: “Dù xa xôi, tâm trí chúng tôi vẫn luôn luôn hướng về Tổ quốc và lúc nào cũng sẵn sàng thi hành những huấn lệnh của Chính phủ”.

Ngày này 51 năm trước (15-4-1958), ngôi nhà sàn trong Phủ Chủ tịch được khởi công. Khoảng một tháng sau, ngôi nhà hoàn thành và đúng vào ngày sinh của Bác năm đó, ngôi nhà sàn được đưa vào sử dụng. Đến nay, ngôi nhà đó trở thành một di tích lịch sử quý giá.

Ngày 15-4-1960, phát biểu tại buổi bế mạc kỳ họp cuối cùng của Quốc hội Khóa 1, Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu rõ: “Quốc hội ta là quốc hội dân chủ đầu tiên ở vùng Đông Nam châu Á, cũng là quốc hội đầu tiên của các nước thuộc địa cũ được độc lập tự do”; trong 14 năm qua “Quốc hội ta đã hết lòng vì dân, vì nước, đã làm tròn một cách vẻ vang nhiệm vụ của những người đại biểu nhân dân”.

Ngày 15-4-1969, Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng Bộ Chính trị nghe Đại tướng Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp báo cáo về tình hình chiến trường miền Nam.

D.T.Q và nhóm cộng sự

Các tin, bài viết khác