Phản hồi từ Công ty Sữa Việt Nam: Đã giải quyết hợp lý hợp tình cổ phiếu ưu đãi đối với nông dân và người lao động

LTS: Ngày 10-7, Báo SGGP có nhận được văn bản của Công ty Sữa Việt Nam do Tổng Giám đốc Mai Kiều Liên ký về việc phản hồi một số thông tin xung quanh cổ phiếu ưu đãi đối với nông dân và người lao động của công ty. Để thêm thông tin về vấn đề này, chúng tôi trích đăng một phần nội dung của văn bản này.

Vừa qua có một số báo đăng tải thông tin với tựa đề: Vinamilk lấy cổ phần của người lao động “để đối ngoại” - Cổ phần ưu đãi cho người nông dân cũng bị “rút ruột”. Để làm rõ những nội dung trên, Vinamilk công bố chính thức thông tin như sau:

* Căn cứ Phương án cổ phần hóa Công ty Sữa Việt Nam, ngày 1-9-2003 công ty có công văn số 940/CTS-QC ban hành quy chế bán cổ phần ưu đãi cho người cung cấp nguyên liệu, nông dân chăn nuôi bò sữa với tổng số tiền 40 tỷ đồng, chiếm 2,66% vốn điều lệ.

Tính đến thời điểm 3-11-2003 số cổ phần ưu đãi được nông dân đăng ký mua chiếm 2,074% vốn điều lệ, còn lại 0,586% các hộ nông dân không có khả năng nộp tiền mua, mặc dù công ty đã tổ chức rất nhiều cuộc họp có mời Hội Nông dân TPHCM, Ngân hàng TMCP Sacombank để tạo điều kiện cho nông dân vay tiền mua cổ phiếu. Tuy nhiên để đảm bảo quyền lợi chính đáng cho những người nông dân có khó khăn về tài chính, công ty quyết định hỗ trợ cho nông dân có khó khăn vay tiền để mua số cổ phiếu ưu đãi.

Cuối cùng chỉ có 0,294% số cổ phiếu người nông dân vay tiền của Công ty Sữa Việt Nam để mua. Còn lại 0,292% số cổ phiếu người nông dân không vay tiền và cũng không nộp tiền để mua. Tóm lại người nông dân đã mua cổ phiếu ưu đãi là 2,366% vốn điều lệ so với 2,66% vốn điều lệ đã được duyệt theo phương án.

Theo Thông tư của Bộ Tài chính số 76/2002/TT-BTC ngày 9-9-2002, phần IV điều 1.3 có ghi “Ngoài số cổ phần được mua theo giá ưu đãi, người lao động trong doanh nghiệp cổ phần hóa được quyền đăng ký mua số cổ phần còn lại (sau khi đã xác định số lượng cổ phần bán ra bên ngoài) theo giá sàn”.

Chính vì vậy công ty đã dùng quỹ phúc lợi mua theo giá sàn số cổ phần còn lại sau khi đã xác định số lượng cổ phần bán ra bên ngoài để kịp thời lập báo cáo tình hình bán cổ phần lần đầu tại Công ty cổ phần Sữa Việt Nam theo yêu cầu của Bộ Công nghiệp, và đã báo cáo Bộ Công nghiệp ngày 11-2-2004, đồng thời đã nộp tiền đầy đủ về Quỹ hỗ trợ và sắp xếp DNNN của Bộ Tài chính. Số cổ phần này đang được ghi nhận thuộc sổ cổ đông quỹ phúc lợi (chưa lưu ký).

Như vậy Công ty cổ phần Sữa Việt Nam không những không “rút ruột” cổ phiếu ưu đãi của nông dân mà còn giải quyết mọi cách tốt nhất để người nông dân được sở hữu cổ phiếu ưu đãi do Nhà nước quy định.

* Ngày 7-10-2003, công ty đã tổ chức Đại hội đại biểu công nhân viên chức bất thường để chuẩn bị cho Đại hội cổ đông lần thứ nhất vào ngày 14-11-2003 với những nội dung chính: Báo cáo dự thảo điều lệ, dự kiến đại diện phần vốn nhà nước, đại diện phần vốn của CBCNV..., trong đó có quy chế phân chia cổ phiếu, phân chia quỹ phúc lợi khen thưởng.

Xét thấy trong quá trình hình thành và phát triển của công ty, ngoài việc đóng góp của đội ngũ CBCNV hiện tại còn có công đóng góp của các CBCNV hưu trí từ 1975 đến 2003, công ty còn được sự hỗ trợ rất lớn từ CBCNV các cơ quan chức năng và các đối tác kinh doanh có liên quan.

Với truyền thống “uống nước nhớ nguồn” của người Việt Nam, đại hội đã đạt được sự nhất trí cao (158/165, chiếm 95,75%) và đồng ý trích 10% trên tổng số cổ phiếu của CBCNV được quyền mua bằng mệnh giá (tức 1,112% của vốn điều lệ) để bán cho các đối tượng nêu trên. Thực tế công ty đã hỗ trợ 50% giá cho cán bộ hưu trí về hưu từ 1975 đến năm 2003. Số liệu cụ thể như sau:

– CBCNV hưu trí: 21.800 CP, chiếm 0,15% vốn điều lệ.

– CBCNV của các đơn vị liên doanh với Vinamilk (LD Bình Định, Công ty CP Sữa Sài Gòn): 23.630 CP, chiếm 0,16% vốn điều lệ.

– Đối tác bên ngoài: 49.250 CP, chiếm 0,33% vốn điều lệ.


Tổng số: 94.680 cổ phiếu, chiếm 0,63% vốn điều lệ.

Số tiền thu được công ty đã quyết toán và nộp đầy đủ về Quỹ Hỗ trợ và sắp xếp DNNN thuộc Bộ Tài Chính.

Tóm lại: Việc CBCNV Vinamilk đã tự nguyện nhường một phần số cổ phiếu hợp pháp của mình dành cho những đối tượng trên mua đã được Đại hội đại biểu công nhân viên chức nhất trí cao là hợp pháp và hợp đạo lý.

Các tin, bài viết khác