Phạt 100 triệu đồng với vi phạm quản lý, sử dụng chi phí không đúng quy định

(SGGP).- Bộ Tài chính đang lấy ý kiến dự thảo nghị định quy định việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản nhà nước; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kiểm soát chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước. Mức phạt tiền cao nhất từ 70 - 100 triệu đồng đối với hành vi quản lý, sử dụng các khoản chi phí trong công ty nhà nước không đúng định mức, đơn giá, tiêu chuẩn, chế độ quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Cũng theo dự thảo mức phạt tiền từ 50 - 70 triệu đồng đối với hành vi quyết định mua sắm, quản lý, sử dụng tài sản cố định, vật tư và các tài sản khác trong công ty nhà nước không đúng với quy định của pháp luật về quản lý tài chính, tài sản nhà nước, quản lý đầu tư xây dựng, vượt quá định mức, tiêu chuẩn, chế độ do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành. Một trong những điểm đáng chú ý khác là các tổ chức, cá nhân có hành vi lấn chiếm trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp sẽ bị xử phạt từ 20 - 30 triệu đồng và tùy theo mức độ sẽ phải khắc phục hậu quả như: buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu của trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp và trả lại trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp bị lấn chiếm; buộc phải nộp lại số tiền thiệt hại do hành vi lấn chiếm gây ra… 

NG.QUANG

Các tin, bài viết khác