Phát triển quận 3 theo hướng đô thị xanh, văn minh, hiện đại

SGGP
Trước thềm Đại hội đại biểu Đảng bộ quận 3 lần thứ XII nhiệm kỳ 2020-2025, phóng viên Báo SGGP có cuộc trao đổi với đồng chí Nguyễn Thị Lệ về những kết quả đạt được nhiệm kỳ qua và định hướng phát triển nhiệm kỳ mới.

Một con hẻm ở quận 3 được người dân hiến đất mở rộng, khang trang, sạch đẹp. Ảnh: VIỆT DŨNG

Một con hẻm ở quận 3 được người dân hiến đất mở rộng, khang trang, sạch đẹp. Ảnh: VIỆT DŨNG

Từng gắn bó, đồng hành, trách nhiệm với nhiều thế hệ lãnh đạo quận 3, đồng chí Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM, hiểu khá tường tận về tiềm năng, lợi thế và nguồn lực của một quận trung tâm trong định hướng phát triển chung của thành phố. Trước thềm Đại hội đại biểu Đảng bộ quận 3 lần thứ XII nhiệm kỳ 2020-2025, phóng viên Báo SGGP có cuộc trao đổi với đồng chí Nguyễn Thị Lệ về những kết quả đạt được nhiệm kỳ qua và định hướng phát triển nhiệm kỳ mới.

Chỉnh trang đô thị - hướng đi cần thiết 
Phóng viên: Thưa đồng chí, những kết quả đạt được nào là có ý nghĩa, làm thay đổi bộ mặt đô thị được người dân nhìn nhận, đánh giá cao nhất?
Đồng chí NGUYỄN THỊ LỆ: Là một công dân nhiều năm sinh sống và làm việc tại quận 3, tôi cảm nhận rõ nét về sự phát triển của quận trên tất cả lĩnh vực của đời sống xã hội. Đặc biệt, trong nhiệm kỳ, Đảng bộ quận 3 đã làm được rất nhiều việc có ý nghĩa, làm thay đổi và chuyển biến nhận thức, hành động trong các tầng lớp nhân dân, được nhân dân đồng tình, ghi nhận. Trong đó, có phong trào hiến đất mở hẻm, chỉnh trang đô thị ở những địa bàn có đông người dân lao động nghèo sinh sống, những khu vực phức tạp về giao thông.
Trong 5 năm qua, 1.425 hộ dân quận 3 hiến hơn 8.050m2 đất để mở rộng 36 tuyến hẻm, chỉnh trang, phát triển mảng xanh, không gian đô thị. Kết quả trên khẳng định sự nỗ lực của lãnh đạo quận 3 trong công tác vận động nhân dân. Hàng ngàn mét vuông đất đó không chỉ là giá trị vật chất (tương ứng với gần 400 tỷ đồng), mà còn thể hiện rất rõ sự đồng thuận, chung sức, trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân với chính quyền trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển, góp phần thay đổi bộ mặt đô thị quận văn minh, hiện đại hơn.
Trong định hướng phát triển quận 3 nhiệm kỳ mới, đồng chí quan tâm nhất ở những lĩnh vực nào?
Với vị trí là một quận trung tâm của thành phố, theo tôi, quận 3 cần định hướng phát triển bền vững của đô thị thông minh với các lĩnh vực tạo ra giá trị kinh tế cao, phù hợp với xu thế phát triển trong nhiều năm tới. Tôi được biết quận 3 cũng đang triển khai thực hiện các đồ án chỉnh trang, phát triển đô thị tại một số khu vực.
"Trong 5 năm qua, cơ cấu kinh tế thương mại - dịch vụ quận 3 phát triển đúng hướng, thể hiện qua tốc độ tăng trưởng bình quân vượt xa so với chỉ tiêu đề ra. Tổng thu ngân sách nhà nước hàng năm đều vượt chỉ tiêu và tăng gấp 3 lần so với đầu nhiệm kỳ. Đặc biệt, sự đồng thuận, trách nhiệm của nhân dân trong phát triển còn thể hiện rõ qua các mô hình, việc làm chăm lo đến đời sống người dân trong đợt giãn cách xã hội phòng, chống dịch Covid-19. Có thể dẫn chứng như siêu thị Hạnh Phúc 0 đồng với những suất cơm, bao gạo, phần quà chia sẻ khó khăn với người nghèo, lao động mất việc làm..."
- Đồng chí NGUYỄN THỊ LỆ

Hướng đi này là rất cần thiết, đáp ứng được yêu cầu phát triển trong tương lai của một quận trung tâm với không gian đô thị văn minh, hiện đại. Gắn với đó là tiếp tục thực hiện phong trào hiến đất mở hẻm, phát triển không gian xanh, sạch, đẹp trong các khu dân cư, tạo điều kiện cải thiện điều kiện sống, sinh hoạt cho người dân ở những khu vực còn khó khăn.
Một số ngành, lĩnh vực khác mà tôi quan tâm và mong muốn trong nhiệm kỳ mới Đảng bộ cần tập trung. Đó là huy động và phát huy tiềm năng, nguồn lực rất lớn trong nhân dân để phát triển các ngành, lĩnh vực mà quận có thế mạnh, trong đó phải kể đến thương mại, dịch vụ mang nét riêng của một quận trung tâm. Ngoài ra, cũng cần quan tâm, phát huy những giá trị văn hóa, tinh thần của người dân, xây dựng cuộc sống gia đình hạnh phúc, phát triển; nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo, chăm sóc sức khỏe nhân dân, phòng chống dịch bệnh, đào tạo nghề, giải quyết việc làm…
Tận dụng triệt để các lợi thế để phát triển 
Trong công tác xây dựng Đảng, theo đồng chí, những nhiệm vụ, giải pháp nào cần được bổ sung trong nhiệm kỳ mới?
Đại hội cần thảo luận theo mục tiêu giải pháp được đặt ra trong dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ XI về công tác xây dựng Đảng. Đó là: “Nâng cao trách nhiệm nêu gương và năng lực lãnh đạo của Đảng bộ, xứng đáng với niềm tin của nhân dân; phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, nghĩa tình, phát huy hiệu quả mọi nguồn lực và tận dụng thời cơ cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư; giữ vững ổn định chính trị - xã hội; xây dựng thành phố thông minh, phát triển nhanh, bền vững, vì cả nước, cùng cả nước, vì hạnh phúc của nhân dân”. 
Theo hướng đó, đại hội cần thảo luận, đề ra các nhiệm vụ, giải pháp về tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên. Cùng với đó là gắn xây dựng Đảng với ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí. Mặt khác, tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; quan tâm thực hiện tốt công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý đủ tâm, đủ tầm, hết lòng hết sức phục vụ nhân dân.
Trước thềm Đại hội Đảng bộ quận 3 lần thứ XII, đồng chí nhắn gửi, kỳ vọng gì vào nhiệm kỳ mới với những bước phát triển mới đang đặt ra?
Nhiệm kỳ mới đặt ra cho Đảng bộ với nhiều khó khăn, thách thức mới, cần có sự nỗ lực vượt bậc của cả hệ thống chính trị để vượt qua. Trong đó, tôi muốn nói đến về tình hình trong nước, quốc tế sẽ có những diễn biến phức tạp, khó lường do sự tác động về nhiều mặt. Đặc biệt, dịch Covid-19 đã và sẽ còn ảnh hưởng rất nặng nề trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội của TPHCM cùng cả nước.
Điều đó đặt ra nhiệm vụ và yêu cầu cấp thiết đối với các cấp ủy Đảng, chính quyền cần thích nghi trong vận hành cơ chế vừa lãnh đạo phòng chống dịch hiệu quả, vừa khôi phục sản xuất, kinh doanh, đảm bảo giữ vững các mục tiêu phát triển, chăm lo đời sống nhân dân. Đồng thời phải tiếp tục đẩy mạnh công cuộc đổi mới toàn diện, đồng bộ, tận dụng triệt để các thuận lợi, thời cơ của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và khắc phục những khó khăn, thách thức xuất phát từ mặt trái của nền kinh tế thị trường tạo ra. Tất cả những yêu cầu đó đòi hỏi Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố nói chung và quận 3 nói riêng phải nỗ lực, phấn đấu rất cao, thể hiện năng lực và trình độ lãnh đạo, quản lý, điều hành tốt trên các lĩnh vực và hoạt động theo yêu cầu của nhiệm kỳ mới đặt ra.
Với truyền thống đoàn kết, trách nhiệm, chung sức, nghĩa tình của Đảng bộ, tôi kỳ vọng những mục tiêu, giải pháp được đại hội thông qua sẽ huy động, phát huy được tiềm năng, thế mạnh và nguồn lực xã hội to lớn để tạo ra bước phát triển mới vững bền trong nhiệm kỳ mới. Tất cả vì mục tiêu xây dựng và phát triển quận 3 văn minh, hiện đại, bảo đảm cho cuộc sống của người dân không ngừng được nâng cao; Đảng bộ luôn giữ vững và xứng đáng với kỳ vọng, niềm tin của nhân dân về một Đảng bộ trong sạch, vững mạnh nhiều năm liền.
Xin cảm ơn đồng chí

MINH ĐỨC thực hiện

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

TPHCM bỏ tổ dân phố, tinh gọn bộ máy cơ sở: Cần có kế hoạch, lộ trình

TPHCM bỏ tổ dân phố, tinh gọn bộ máy cơ sở: Cần có kế hoạch, lộ trình

Thời gian tới, TPHCM sẽ thực hiện sắp xếp khu phố, ấp theo quy định của Trung ương. Theo đó, cấp dưới phường sẽ chỉ còn khu phố (ở phường, thị trấn) và ấp (ở các xã), kéo theo việc giảm 38.000 nhân sự ở cấp tổ dân phố, tổ nhân dân. Lãnh đạo TPHCM khẳng định đối với việc sắp xếp này, TPHCM sẽ thực hiện có kế hoạch, lộ trình và có chính sách thỏa đáng.

Bút Sài Gòn

Giao thông - Đô thị

Quy hoạch

Tin buồn

TIN BUỒN

Thành ủy - HĐND - UBND - UBMTTQVN huyện Củ Chi, TPHCM; Đảng ủy - UBND - UBMTTQVN xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin: