Phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất khu nhà ở 28ha huyện Nhà Bè

UBND TPHCM vừa phê duyệt hệ số điều chỉnh giá bán, giá thu tiền sử dụng đất tái định cư tại khu nhà ở 28ha ở xã Nhơn Đức, huyện Nhà Bè để phục vụ dự án di dời lưới điện qua khu Nhà Bè Metrocity trên địa bàn huyện.

 Cụ thể, hệ số điều chỉnh giá đất ở đường nội bộ (1 mặt tiền) là 3,417, gồm các lô 3, 4, 5, 6, 7 (khu Al); lô 2, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 (khu A2); lô 17, 18, 19, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 (khu C1); lô 9 (khu C4) và lô 18 (khu C5). Hệ số điều chỉnh giá đất ở tại lô 8 - khu C4 góc đường nội bộ (2 mặt tiền) là 3,796. Hệ số điều chỉnh giá đất ở đường nội bộ 40 - 50m (1 mặt tiền) là 4,5; gồm các lô 36, 37 (khu Al); lô 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25 (khu A2).

Tin cùng chuyên mục