Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn tạm thời điều hành hoạt động của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quốc hội

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn điều hành hoạt động của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cho đến khi kiện toàn được chức danh Chủ tịch Quốc hội.

Cũng trong buổi chiều 2-5, Tổng Thư ký Quốc hội đã ban hành thông báo số 3568/TB-TTKQH về việc phân công điều hành hoạt động của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) và Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Theo đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phân công đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội điều hành hoạt động của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cho đến khi kiện toàn được chức danh Chủ tịch Quốc hội khóa XV theo quy định.

TRẦN THANH MẪN .jpeg
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn

Đồng chí Trần Thanh Mẫn sinh năm 1962, tại huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang.

Đồng chí là Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa X; Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, XII, XIII; Bí thư Trung ương Đảng khóa XII; Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII và là đại biểu Quốc hội các khóa XIII, XIV, XV.

Sau nhiều năm hoạt động công tác Đoàn tại Hậu Giang, Cần Thơ, từ tháng 7-1994, đồng chí Trần Thanh Mẫn làm Chánh Văn phòng, sau đó là Phó Chủ tịch, Chủ tịch UBND tỉnh (sau đổi thành thành phố) Cần Thơ.

Đồng chí cũng có hơn 4 năm làm Bí thư Thành ủy Cần Thơ, trước khi giữ cương vị Phó Chủ tịch, rồi Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam.

Tháng 4-2021, đồng chí được Quốc hội khóa XIV bầu giữ chức Phó Chủ tịch Quốc hội. Tháng 7-2021, ông được phân công giữ chức Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội.

(Theo Cổng thông tin điện tử Quốc hội)

Tin cùng chuyên mục