Phỏng vấn một lệnh cấm

- Thưa anh, dư luận mới té ngửa, vì ít hôm trước thấy anh hùng hồn tuyên bố cấm nhiều ngành học tuyển sinh. Lệnh ký vừa ráo mực, bữa nay lại không cấm nữa, cho 62/207 ngành được tuyển sinh. Sao kỳ vậy?

– Tất cả cớ sự đều dựa trên báo cáo. Khi ban lệnh cấm, người ta căn cứ vào báo cáo. Khi cho tuyển sinh lại, cũng là vì có báo cáo từ các trường giải trình lên. Báo cáo mới nói chắc là trường có đủ khả năng tuyển, thì lệnh phải cắt bớt thôi.

– Chẳng lẽ trong vòng ít bữa, bộ chủ quản có thể kiểm tra, rà soát kỹ bằng đó ngành? Hay là quyết định mới cũng chỉ “áng chừng” cho êm?

– Chuyện đó tôi không biết. Nhưng cái gì rụp một phát mà thế này, thì cũng thường rụp một phát là quay hướng khác. Tôi đoán rằng khi đóng dấu cho tôi ra đời tháng trước, người ký ban hành chưa nắm rõ tình hình. Giờ bỏ một phần cái đã cấm, có lẽ cũng để… chữa quê!

– Lệnh cấm, quyết định tự dưng xoay mòng mòng. Trường đương nhiên không muốn, thí sinh không ưa, vậy còn ai khác có lợi? Cái này có phải là tạo cơ hội cho cơ chế xin - cho?

– Hỏi nhiều câu nhức đầu quá. Chuyện cấm rồi lại cho, trước đây cũng có rồi, đâu phải mới? Phương châm nằm lòng ở xứ mình là “sai đâu sửa đó, sửa đó sai đâu, sửa đâu sai đó”, rồi cũng đâu vô đó, có sao đâu!

TƯ QUÉO

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Mất tiền, vỡ mộng

- Gần đây trong kinh doanh bất động sản xuất hiện một loại hình tạm gọi là “sở hữu nhà đất trên nền tảng blockchain”. Vừa là công nghệ cao, vừa là bất động sản, có phải… làm giàu không khó?

Giao thông - Đô thị

Quy hoạch

Sự kiện & Bình luận