Quân khu 5 cùng Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam ký kết quy chế phối hợp giai đoạn mới

Chiều 13-11, tại TP Đà Nẵng diễn ra lễ tổng kết 10 năm thực hiện Quy chế phối hợp giữa Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam và Bộ Tư lệnh Quân khu 5.
Hai bên ký kết Quy chế phối hợp giai đoạn 2023-2028

Hai bên ký kết Quy chế phối hợp giai đoạn 2023-2028

Hội nghị đã đánh giá kết quả 10 năm thực hiện Quy chế phối hợp giữa Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam và Bộ Tư lệnh Quân khu 5.

Theo đó, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam hiện đang quản lý tổng diện tích gần 402.000ha cao su với đội ngũ cán bộ, công nhân viên hơn 84.000 lao động; trong đó có hơn 25.000 lao động là người đồng bào dân tộc. Ngoài địa bàn trồng cao su chủ yếu ở Đông Nam bộ, tập đoàn đã phát triển mở rộng diện tích cao su trên cả nước, trong đó có địa bàn Quân khu 5.

Ngày 27-9-2011, Tập đoàn CN Cao su Việt Nam đã ký Quy chế phối hợp về thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn với Bộ Tư lệnh Quân khu 5 đã mang lại nhiều điều kiện thuận lợi để các đơn vị thành viên của tập đoàn đứng chân trên địa bàn Quân khu ổn định sản xuất kinh doanh, góp phần phát triển kinh tế tại địa phương.

Trong 10 năm qua, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam và lực lượng vũ trang Quân khu 5 phối hợp làm tốt công tác giáo dục, tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ chiến sĩ và công nhân, người lao động về chủ trương đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà Nước, nhiệm vụ chính trị của đơn vị, chú trọng giáo dục sâu sắc 2 nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN trong tình hình mới.

Tại hội nghị, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam và Bộ Tư lệnh Quân khu 5 tiếp tục ký kết quy chế phối hợp giai đoạn 2023-2028 với nhiều nội dung.

Cụ thể, tiếp tục quán triệt thực hiện các kết luận, Nghị quyết của Đảng và các văn bản quy phạm pháp luật về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, nhất là nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn Quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 6-10-2022 của Bộ Chính trị (Khóa XIII) “Về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Tây Nguyên đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045”.

Quang cảnh hội nghị

Quang cảnh hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Lê Ngọc Hải, Phó Tư lệnh Quân khu 5 đã biểu dương những thành tích mà 2 đơn vị đã đạt được thời gian qua. Trong thời gian tới, hai bên sẽ tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục về mục đích, ý nghĩa của công tác phối hợp, truyền thống hào hùng của lực lượng vũ trang Quân khu 5, truyền thống ngành cao su Việt Nam, tình hình nhiệm vụ của 2 đơn vị để cán bộ, chiến sĩ công nhân viên người lao động nâng cao nhận thức về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội gắn với củng cố quốc phòng, an ninh.

Đồng thời phối hợp làm tốt công tác dân vận, tham gia chung tay “Xây dựng nông thôn mới”, “Xóa đói giảm nghèo”, “Đền ơn đáp nghĩa”, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang, người lao động ngành cao su và nhân dân vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn.

Tin cùng chuyên mục