Quan tâm hơn nữa đến công tác cán bộ

SGGPO
Tại hội thảo, đồng chí Phạm Phương Thảo, nguyên Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM đề cập đến tầm quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Theo đồng chí, từ Đại hội XIII của Đảng, công tác xây dựng Đảng được mở rộng bao gồm 5 trụ cột cơ bản: chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ.

Tin liên quan

Chiều 8-11, Học viện Cán bộ TPHCM phối hợp Quận ủy quận Phú Nhuận (TPHCM) tiếp tục Hội thảo Giải pháp thực hiện Kết luận số 21-KL/TW và Quy định 37-QĐ/TW về xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay. 

Quan tâm hơn nữa đến công tác cán bộ ảnh 1 Quang cảnh hội thảo. Ảnh: THU HƯỜNG

5 trụ cột trong công tác xây dựng Đảng

Tại hội thảo, đồng chí Phạm Phương Thảo, nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch HĐND TPHCM đề cập đến tầm quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Theo đồng chí, từ Đại hội XIII của Đảng, công tác xây dựng Đảng được mở rộng bao gồm 5 trụ cột cơ bản: chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ. Qua đó cho thấy, việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng và quản lý đảng viên là vấn đề hệ trọng gắn với sự sống còn của Đảng. 

Cũng theo đồng chí, việc xác định đường lối, nhiệm vụ chính trị đúng đắn là hết sức quan trọng nhưng để đường lối, nhiệm vụ chính trị trở thành hành động cách mạng của toàn Đảng toàn quân, toàn dân thì phải làm tốt công tác tư tưởng. “Nhiệm vụ trọng yếu của công tác tư tưởng không chỉ là việc triển khai, phổ biến chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng đến cán bộ, đảng viên mà còn phải rà soát, xác định xem cần chủ động định hướng tư tưởng thế nào, cần “xây” gì, và “chống” những tư tưởng sai lệch gì để nghị quyết đi vào cuộc sống”, đồng chí nhận định.

Từ đó, đồng chí cho rằng trong giai đoạn hiện nay, Đảng bộ quận Phú Nhuận nói riêng và các tổ chức Đảng nói chung trong xây dựng tư tưởng cách mạng phải đảm bảo tinh thần 6 dám: dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo, dám đương đầu khó khăn, thử thách và quyết liệt trong hành động vì lợi ích chung. Đồng thời, tập trung chống tư tưởng cá nhân chủ nghĩa.

Quan tâm hơn nữa đến công tác cán bộ ảnh 2 Nguyên Chủ tịch HĐND TPHCM Phạm Phương Thảo tham luận tại hội thảo. Ảnh: THU HƯỜNG

Để thực hiện tinh thần trên, Bộ Chính trị đã ban hành Kết luận 14. Song, đồng chí nhận định, vấn đề đặt ra là cần nhanh chóng khắc phục tình trạng xung đột pháp lý, tháo gỡ điểm nghẽn về thể chế, tránh rủi ro khi thi hành công vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức, cần có quy chế cụ thể để bảo vệ người dám nghĩ, đảm làm vì lợi ích chung. Cùng với đó, bên cạnh tinh giản biên chế cũng cần có cơ chế tiền lương, cơ chế phân bổ cán bộ, công chức hợp lý với từng địa phương; bố trí, luân chuyển cán bộ hợp lý, chọn đúng người đúng việc, phát huy được người tốt, người tài. 

Đồng thuận với ý kiến quan tâm hơn nữa đến công tác cán bộ, Th.S Nguyễn Thành Phương (Trưởng ban Tổ chức Quận ủy quận Phú Nhuận) nhấn mạnh, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII khẳng định “công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị được đẩy mạnh toàn diên, đồng bộ, quyết liệt, có hiệu quả rõ rệt”, trong đó “công tác cán bộ là “then chốt của then chốt”. Việc đánh giá cán bộ được Ban Thường vụ Quận ủy quận Phú Nhuận quan tâm thực hiện chặt chẽ và đúng theo quy định “mỗi nhiệm kỳ đánh giá tổng thể một lần đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý vào cuối năm thứ 4 của nhiệm kỳ. Ngoài ra, quận cũng mạnh dạn thí điểm mô hình mới về tổ chức, kiêm nhiệm một số chức danh quản lý. Chẳng hạn, mô hình kiêm nhiệm Trưởng Ban Tuyên giáo đồng thời là Giám đốc Trung tâm Chính trị quận; Trưởng ban Dân vận đồng thời là Chủ tịch MTTQ Việt Nam quận và đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. 

Phát huy mạnh mẽ vai trò của nhân dân

Bên cạnh đó, các đại biểu cũng cho rằng cần phát huy mạnh mẽ vai trò của nhân dân trong tham gia xây dựng Đảng. Theo Th.S Nguyễn Thị Phương Mai (Học viện Cán bộ TPHCM), Đại hội XIII của Đảng khẳng định: Công tác dân vận được chú trọng và tiếp tục đổi mới; quan điểm “dân là gốc” là chủ thể của công cuộc đổi mới được nhận thức và thực hiện ngày càng sâu sắc, đầy đủ hơn. Bên cạnh đó, Đại hội XIII của Đảng cũng đã bổ sung nội dung “dân giám sát, dân thụ hưởng” để hoàn chỉnh phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”. Đây là một bước tiến quan trọng trong nhận thức của Đảng về vị trí, vai trò của nhân dân trong quá trình xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước.

Quan tâm hơn nữa đến công tác cán bộ ảnh 3 Hội thảo thu hút nhiều đại biểu tham dự. Ảnh: THU HƯỜNG

Thực tế, thông qua MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội, các tầng lớp nhân dân đã tích cực tham gia xây dựng Đảng thông qua các cuộc thảo luận, tọa đàm, lấy ý kiến đóng góp của các tầng lớp nhân dân… Tuy nhiên, vai trò giám sát, phản biện xã hội của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân ở một số nơi chưa thường xuyên, hiệu quả còn thấp, nhất là giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên. 

Để phát huy vai trò của của nhân dân trong tham gia xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ThS Nguyễn Thị Phương Mai cho rằng các tổ chức, cấp ủy Đảng cần làm tốt công tác tư tưởng để quần chúng nhân dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa của nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Qua đó, nhân dân tích cực đóng góp ý kiến cho Đảng, cho cấp ủy về mọi mặt, nhất là về xây dựng Đảng; thường xuyên lắng nghe, coi trọng ý kiến, phản ánh tâm tư, nguyện vọng và bức xúc của nhân dân để đối thoại, tiếp thu, phản hồi, xử lý nhanh chóng, kịp thời. Thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, đảm bảo dân chủ từ trong Đảng đến dân chủ ngoài xã hội được thực hiện ở các cấp, các ngành, các lĩnh vực. 

Song song đó, các đại biểu cũng khẳng định về vài trò của công tác kiểm tra giám sát trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng; việc bồi dưỡng lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ, đảng viên...

Phát biểu kết luận hội thảo, Bí thư Quận ủy quận Phú Nhuận Phạm Hồng Sơn đánh giá, các phát biểu tham luận đã tập trung phân tích, minh chứng bằng những số liệu, đánh giá trên tất cả các lĩnh vực công tác xây dựng Đảng. Qua đó giúp quận nhận thức được những bài học thực tiễn sinh động, quý giá và cần thiết cho quá trình nghiên cứu, tìm ra giải pháp thiết thực, phù hợp với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trên đại bàn quận, phát huy tiềm lực, sức mạnh đoàn kết, thống nhất của Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân trên địa bàn quận, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Quan tâm hơn nữa đến công tác cán bộ ảnh 4 Bí thư Quận ủy quận Phú Nhuận Phạm Hồng Sơn phát biểu kết luận hội thảo. Ảnh: THU HƯỜNG

Đồng chí yêu cầu cấp ủy, các tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên quận Phú Nhuận tiếp tục quán triệt sâu sắc, nâng cao nhận thức của các cấp ủy Đảng và toàn thể cán bộ, đảng viên về vị trí, vai trò của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn liền với xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; nêu cao tinh thần tự giác, ý thức trách nhiệm, gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong thực hiện Kết luận số 21, Quy định số 37.

Đẩy mạnh các giải pháp tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác chính trị, tư tưởng, tăng cường đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên về tầm quan trọng của nghiên cứu, học tập lý luận chính trị.

Một nhiệm vụ trọng tâm khác là chú trọng và tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, nhân điển hình các mô hình, tấm gương thực hiện tốt về công tác xây dựng Đảng về đạo đức, đề cao trách nhiệm nêu gương, ý thức tự giác tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý và người đứng đầu các cấp.

Đặc biệt, đồng chí lưu ý ấp ủy, các tổ chức Đảng trên địa bàn quận quán triệt sâu sắc vai trò của công tác cán bộ là “then chốt của then chốt”, có ý nghĩa quyết định mọi thành công của sự nghiệp cách mạng; tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên về chấp hành quy định về những điều đảng viên không được làm…

THU HƯỜNG

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Kỷ luật Đảng phải nghiêm minh, kịp thời

Kỷ luật Đảng phải nghiêm minh, kịp thời

Điểm lại một số thông báo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương thời gian qua, có thể nhận thấy không ít vụ việc có một điểm chung là các tổ chức Đảng và cá nhân bị xử lý kỷ luật có khuyết điểm kéo dài, không kịp thời khắc phục, sửa chữa, hoặc chậm được phát hiện, xử lý. 

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại quận 1: Chú trọng xây dựng đạo đức công vụ

Theo Bí thư Quận ủy quận 1 Tô Thị Bích Châu, các địa phương, đơn vị trên địa bàn phải xác định việc xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh trước hết là xây dựng văn hóa trong lãnh đạo, quản lý; chú trọng xây dựng đạo đức công vụ; sát dân, gần dân và kịp thời đáp ứng các nguyện vọng chính đáng của người dân là nhiệm vụ hàng đầu. 

Việt Nam và Thế giới

Bàn giao 49 hài cốt chiến sĩ Lực lượng vũ trang đoàn kết cứu nước Campuchia về nước

Ngày 1-12, tại khu vực X16, xã Lộc Tấn, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước, Ủy ban Chuyên trách Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 7, hai tỉnh Bình Phước và Đồng Nai đã tổ chức Lễ bàn giao 49 hài cốt chiến sĩ Lực lượng vũ trang đoàn kết cứu nước Campuchia, hồi hương về Vương quốc Campuchia.

Vững lòng biển đảo

Nhân sự

Báo Công lý có tân Tổng Biên tập

Theo quyết định của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, ông Trần Đức Vinh (sinh năm 1977, Phó Tổng Biên tập Báo Pháp luật Việt Nam - Bộ Tư pháp) giữ chức Tổng Biên tập Báo Công lý.

Cải cách hành chính

ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP