Bàn giải pháp để Đảng bộ quận Phú Nhuận ngày càng trong sạch, vững mạnh

Trong những năm qua, Đảng bộ quận Phú Nhuận luôn xác định công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng là công việc then chốt, có ý nghĩa quyết định đối với sự phát triển chung của quận, là nhiệm vụ trung tâm trong quá trình tổ chức các hoạt động lãnh đạo, quản lý. 

Sáng 8-11, Học viện Cán bộ TPHCM phối hợp Quận ủy quận Phú Nhuận tổ chức hội thảo Giải pháp thực hiện Kết luận số 21-KL/TW và Quy định 37-QĐ/TW về xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay.

Báo cáo đề dẫn tại hội thảo, PGS.TS Nguyễn Tấn Phát, Giám đốc Học viện Cán bộ TPHCM, nhấn mạnh, xây dựng, chỉnh đốn Đảng là nhiệm vụ cơ bản, quan trọng, cấp bách, có ý nghĩa quyết định đối với toàn bộ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, sự tồn vong của Đảng và chế độ, sự phát triển bền vững của đất nước. Với ý nghĩa, tầm quan trọng đặc biệt đó, trong các Văn kiện, Đảng ta luôn khẳng định công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng là một nội dung trọng tâm, là vấn đề then chốt, là công việc hệ trọng của Đảng.

Bàn giải pháp để Đảng bộ quận Phú Nhuận ngày càng trong sạch, vững mạnh ảnh 1 Quang cảnh hội thảo. Ảnh: THU HƯỜNG

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng xác định: “Tiếp tục xây dựng, chỉnh đốn Đảng toàn diện; tăng cường bản chất giai cấp công nhân của Đảng; đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhất là cán bộ cấp chiến lược, người đứng đầu có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; làm tốt công tác tư tưởng, lý luận; chú trọng công tác bảo vệ Đảng, bảo vệ chính trị nội bộ; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật, công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng và công tác dân vận của Đảng”. 

Để triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khoá XI, Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khoá XII về xây dựng Đảng và Quy định số 47-QĐ/TW về những điều Đảng viên không được làm, Đảng ta đã ban hành Kết luận số 21-KL/TW về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" và Quy định số 37-QĐ/TW thay thế Quy định số 47-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm với những nội dung mới cho phù hợp trong giai đoạn hiện nay.

Theo PGS.TS Nguyễn Tấn Phát, quận Phú Nhuận là một trong những quận trung tâm của TPHCM, đã có nhiều đóng góp vào sự phát triển chung của Thành phố. Trong những năm qua, Đảng bộ quận Phú Nhuận luôn xác định công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng là công việc then chốt, có ý nghĩa quyết định đối với sự phát triển chung của quận, là nhiệm vụ trung tâm trong quá trình tổ chức các hoạt động lãnh đạo, quản lý. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận Phú Nhuận lần thứ XII nhiệm kỳ 2020-2025 xác định mục tiêu: “Tăng cường xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị vững mạnh, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; phát huy thế mạnh, tập trung đổi mới, sáng tạo, huy động hiệu quả các nguồn lực; xây dựng, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội; tiếp nối truyền thống đoàn kết, nghĩa tình; quyết tâm xây dựng quận Phú Nhuận có chất lượng sống tốt vì hạnh phúc của nhân dân”. 

Bàn giải pháp để Đảng bộ quận Phú Nhuận ngày càng trong sạch, vững mạnh ảnh 2 Hội thảo thu hút đông đảo các đại biểu tham dự. Ảnh: THU HƯỜNG

Do đó, hội thảo hôm nay nhằm nâng cao nhận thức của cấp ủy các cấp về vị trí, vai trò của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn liền với xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Đồng thời nêu cao tinh thần tự giác, ý thức trách nhiệm, gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong thực hiện Kết luận số 21 và Quy định số 37.  Đánh giá thực tiễn với những kết quả đã đạt được, thuận lợi, khó khăn, những vấn đề đặt ra trong công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị tại quận Phú Nhuận trong thời gian qua. Cùng với đó, đề xuất các giải pháp, mô hình khả thi để thực hiện có hiệu quả Kết luận số 21 và Quy định số 37 trên địa bàn quận Phú Nhuận trong thời gian tới.

Tại hội thảo, PGS.TS Nguyễn Tấn Phát đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận vấn đề trọng tâm, chủ yếu để làm rõ hơn các giải pháp xây dựng, chỉnh đốn Đảng tại Đảng bộ quận Phú Nhuận hiện nay.

Cụ thể, thảo luận về sự cần thiết phải tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong giai đoạn hiện nay; tập trung thảo luận đưa ra những luận cứ khoa học khẳng định vai trò của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong giai đoạn hiện nay; những thách thức, khó khăn, trở ngại trong tổ chức thực hiện công tác này trên thực tiễn.

Bên cạnh đó, các đại biểu cũng tập trung làm rõ những thuận lợi, khó khăn, thách thức đặt ra trong quá trình triển khai thực hiện Kết luận số 21 và Quy định số 37 tại Đảng bộ quận Phú Nhuận và đề xuất giải pháp. Trong đó, tập trung vào các yêu cầu, điều kiện cụ thể để các nhiệm vụ, giải pháp được thực hiện một cách hiệu quả như: vai trò của cấp ủy Đảng, các cơ quan tham mưu; vai trò của từng chi bộ, đảng viên; các điều kiện đảm bảo trong tổ chức thực hiện; cơ chế kiểm tra, giám sát, đánh giá và chế tài trách nhiệm…

Tin cùng chuyên mục

Đọc nhiều nhất

Kiên định thực thi nguyên tắc tập trung dân chủ trong công tác cán bộ của Đảng

Kiên định thực thi nguyên tắc tập trung dân chủ trong công tác cán bộ của Đảng

Trước diễn biến phức tạp của tình hình thế giới hiện nay, sự tăng cường phá hoại của các thế lực thù địch và những biểu hiện hoài nghi về nguyên tắc tập trung dân chủ trong Đảng, Đảng và các cấp ủy luôn kiên định nguyên tắc tập trung dân chủ trong xây dựng tổ chức và hoạt động của Đảng, nhất là trong công tác cán bộ.

Việt Nam và Thế giới

Thúc đẩy hợp tác giữa TPHCM với các địa phương Campuchia

Thúc đẩy hợp tác giữa TPHCM với các địa phương Campuchia

Ngày 31-1, đồng chí Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM, đã tiếp ông Sok Dareth, Tổng Lãnh sự Campuchia tại TPHCM, đến chào từ biệt nhân dịp kết thúc nhiệm kỳ công tác tại TPHCM.

Cải cách hành chính

ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP

Cử tri có thêm thông tin để lựa chọn người xứng đáng

Cử tri có thêm thông tin để lựa chọn người xứng đáng

Những người ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và ĐB HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đang bước vào đợt vận động bầu cử. Trao đổi với phóng viên Báo SGGP, bà Tô Thị Bích Châu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM khẳng định, MTTQ các cấp sẽ hỗ trợ tối đa, tạo điều kiện để các ứng viên có cơ hội được trình bày chương trình hành động của mình. Qua đó, cử tri có thêm thông tin để lựa chọn người xứng đáng.
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Tô Thị Bích Châu tiếp nhận quà của Tổng Lãnh sự Thái Lan tại TPHCM giúp đỡ người dân miền Trung khắc phục hậu quả bão lụt trong năm 2020

Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam: Thúc đẩy tinh thần Đổi mới ngày càng sâu rộng

Trong suốt thời gian từ ngày 25-1 đến ngày 1-2-2021, Đại hội lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam (ĐSCVN) đã diễn ra thành công tốt đẹp ở Thủ đô Hà Nội. Tôi xin chúc mừng Việt Nam đã đạt được những thành tựu tại kỳ Đại hội này. Đây là dấu mốc ý nghĩa và quan trọng trong lịch sử và sự phát triển đất nước, thúc đẩy tinh thần Đổi mới ngày càng sâu rộng.
Sớm đưa Nghị quyết Đại hội XIII vào cuộc sống

Sớm đưa Nghị quyết Đại hội XIII vào cuộc sống

Đại hội XIII của Đảng đã thành công tốt đẹp. Đặc biệt, với trách nhiệm của người đứng đầu địa phương, người đảng viên, nhiều đại biểu đều khẳng định sẽ quyết tâm đưa nghị quyết Đại hội sớm đi vào cuộc sống. Phóng viên Báo SGGP ghi nhận một số ý kiến.
Quang cảnh Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Kết quả Đại hội XIII phản ánh thành tựu lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam

Truyền thông quốc tế đưa tin đậm nét về lễ bế mạc Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam cũng như các kết quả bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII, trong đó nhấn mạnh việc Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ cương vị Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.