Quen thuộc

Trong kỳ thi lại môn vấn đáp, giáo sư hỏi:

– Hình như tôi gặp cậu ở đâu thì phải?

– Dạ, năm ngoái em thi trượt. Hôm nay em đi thi lại.

– Vậy năm ngoái tôi hỏi em câu gì?

– Dạ, thầy hỏi “Hình như tôi gặp cậu ở đâu rồi thì phải?”

S.K. (st)

Các tin, bài viết khác