Quẹo bùng binh

- Sau nhiều bàn thảo gay cấn, rốt cuộc nội dung đề thi và cách tổ chức, chấm thi tốt nghiệp trung học phổ thông cũng đã có… đáp án. Bộ Giáo dục là người cầm cờ mà còn rối, huống gì hệ thống bên dưới. Mỗi năm đều có thi tốt nghiệp, mà năm nào tình hình cũng như canh hẹ.

- Ủa, đã biết hẹ là rối, sao không chọn những thứ khác, kiểu “rau dền, bông bí hoặc canh chua”?

- Dòm cách cải tiến tổ chức thi năm nay, thì mục tiêu lớn nhất vẫn là chống tiêu cực, gian lận. Như vậy, cái gốc phải thay đổi là bệnh thành tích, cố chạy theo ý chí của chỉ tiêu. Cứ cong đuôi cho có thành tích binh boong như mõ, sẽ phải nảy ra tiêu cực hà rầm. Khi nào mà giáo dục còn bị đốc thúc vì những mục tiêu “số đẹp”, chừng đó thi cử còn banh ta lông.

- Ủa, giáo dục xứ mình vẫn “thề” lấy người học làm trung tâm đó thôi?

- Đó chủ yếu mới là khẩu hiệu, chưa phải thực chất. Nếu lấy người học làm trung tâm, tại sao chương trình học nặng nề, lạc hậu quá chừng lâu? Rồi tại sao những cái tát đau đớn trong trường lớp vẫn xổ ra làm xã hội nổ đom đóm?

- Gần đây, ngành giáo dục có vẻ đã trung thực hơn, liệu sắp tới tình hình sẽ lạc quan?

- Nếu không đặt trên cái nền nhân bản, dân tộc, rộng mở của thời đại mà càng nôn nóng cải tiến, càng giống quẹo xà quần ở bùng binh!

Tin cùng chuyên mục