Quốc hội chưa quyết định phân bổ cụ thể vốn cho các dự án chưa đủ thủ tục

Sáng 18-1, trước khi bế mạc, tại kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia với 455 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành (chiếm tỷ lệ 92,29 %).

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trao đổi các đại biểu tại phiên bế mạc kỳ họp Quốc hội bất thường lần thứ 5, sáng 18-1. Ảnh QUANG PHÚC
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trao đổi các đại biểu tại phiên bế mạc kỳ họp Quốc hội bất thường lần thứ 5, sáng 18-1. Ảnh QUANG PHÚC

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Y Thanh Hà Niê Kđăm trình bày báo cáo tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự thảo nghị quyết cho biết, về phân bổ, giao dự toán chi thường xuyên ngân sách Trung ương hàng năm, nghị quyết nêu “HĐND cấp tỉnh quyết định, hoặc phân cấp cho HĐND cấp huyện phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách Trung ương hàng năm của từng chương trình mục tiêu quốc gia chi tiết đến dự án thành phần”.

3-1954.jpg
Đại biểu Quốc hội bấm nút biểu quyết thông qua các luật, sáng 18-1. Ảnh: QUANG PHÚC

Về quản lý, sử dụng tài sản hình thành từ dự án hỗ trợ phát triển sản xuất (khoản 5), đa số ý kiến thống nhất không áp dụng quy định quản lý tài sản công đối với tài sản có vốn hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước dưới 500 triệu đồng, đồng thời đề nghị cần làm rõ cơ sở xác định mức dưới 500 triệu đồng và cần phải có nguyên tắc, cơ chế quản lý đối với các tài sản có giá trị từ 500 triệu đồng trở lên. Đối với việc quản lý, hỗ trợ đối với tài sản có giá trị từ 500 triệu đồng, nghị quyết nêu: “đối với tài sản có giá trị từ 500 triệu đồng trở lên, có vốn hỗ trợ tối đa không quá 20% giá trị tài sản và không vượt quá tổng mức hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước theo từng dự án cụ thể được cấp có thẩm quyền phê duyệt”.

2-8269.jpg

Về cơ chế thí điểm phân cấp cho cấp huyện trong quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, nghị quyết quy định: UBND cấp tỉnh quyết định giao nhiệm vụ cho cấp huyện được lựa chọn thí điểm. Đồng thời, giao HĐND tỉnh căn cứ tình hình thực tiễn để quyết định lựa chọn không quá 2 huyện thực hiện thí điểm.

chu-tich-quoc-hoi-vuong-dinh-hue-trao-doi-voi-ban-soan-thao-luat-dat-dai-sua-doi-tai-phien-be-mac-ky-hop-quoc-hoi-bat-thuong-lan-thu-5-sang-18-1-anh-quang-phuc-7357.jpg
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trao đổi với Ban soạn thảo Luật đất đai (sửa đổi) tại phiên bế mạc kỳ họp Quốc hội bất thường lần thứ 5, sáng 18-1. Ảnh: QUANG PHÚC

Quốc hội cũng biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc sử dụng dự phòng chung, dự phòng nguồn ngân sách Trung ương của kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 cho các bộ, cơ quan Trung ương, địa phương và Tập đoàn Điện lực Việt Nam với 466 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành (chiếm tỷ lệ 94,52%).

Theo Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội Lê Quang Mạnh, tại kỳ họp này, Quốc hội chưa quyết định phân bổ cụ thể vốn cho các dự án chưa đủ thủ tục. Dự thảo nghị quyết giao Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương hoàn thiện thủ tục đầu tư các dự án. Khi đủ thủ tục đầu tư, Chính phủ trình Quốc hội xem xét, quyết định trước khi Chính phủ giao vốn cho các bộ, ngành, địa phương. Để bảo đảm sử dụng vốn hiệu quả, kịp thời, cho phép trong trường hợp cấp bách, giữa 2 kỳ họp Quốc hội, báo cáo UBTVQH xem xét, quyết định và báo cáo Quốc hội tại kỳ họp gần nhất. Đối với dự án quan trọng quốc gia, Chính phủ trình Quốc hội quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư theo đúng quy định của Luật Đầu tư công.

cac-dai-bieu-bam-nut-thong-qua-nghi-quyet-9382.jpg

Về một số trường hợp bố trí vượt mức quy định của Luật Đầu tư công, theo tờ trình của Chính phủ, hầu hết các dự án dự kiến bố trí đủ nguồn, riêng có 4 dự án: Trung tâm dữ liệu quốc gia; trang bị trang phục chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ mới cho lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy; đầu tư trang bị phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ cho lực lượng ngoại tuyến giai đoạn 2021-2025; đầu tư trang bị cho công an phường, hiện còn chưa dự kiến được đầy đủ nguồn vốn theo quy định pháp luật. Tuy nhiên, đây là các dự án quan trọng, cấp bách cần triển khai ngay để đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

UBTVQH sẽ phối hợp với Chính phủ để tăng cường các nguồn lực như tăng thu, tiết kiệm chi, dự phòng ngân sách hàng năm để bố trí đủ vốn đáp ứng yêu cầu đầu tư cho các dự án.

Đối với Dự án cấp điện từ lưới điện quốc gia cho huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, tờ trình của Chính phủ đã thuyết minh về sự cần thiết, nhu cầu, ý nghĩa của dự án cấp điện đối với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của huyện Côn Đảo, góp phần bảo đảm an ninh quốc phòng và bảo đảm chủ quyền biển đảo quốc gia.

Tin cùng chuyên mục