Quốc hội có 3 tân Phó Chủ tịch

Quốc hội có 3 tân Phó Chủ tịch

Quốc hội có 3 tân Phó Chủ tịch ảnh 1
Quốc hội có 3 tân Phó Chủ tịch ảnh 2
Quốc hội có 3 tân Phó Chủ tịch ảnh 3

TRUNG THU - Đồ họa: HỮU VI - MINH THƯ - Ảnh: VIẾT CHUNG

Các tin, bài viết khác

" />