Quý 3-2008: Thanh tra toàn diện về chất lượng các tổ chức tín dụng

Hôm qua, 13-6, Ngân hàng Nhà nước cho biết, trong quý 3-2008 sẽ thành lập nhiều đoàn thanh tra, kiểm tra, đánh giá một cách toàn diện chất lượng hoạt động tín dụng của các tổ chức tín dụng trong toàn quốc, trong đó trọng tâm ở Hà Nội và TPHCM.

Mục đích của việc thanh tra nhằm đánh giá thực trạng hoạt động tín dụng của các tổ chức tín dụng, đánh giá những mặt được, những thiếu sót, phát hiện các vi phạm và xử lý theo quy định; đồng thời, qua thanh tra phát hiện những nội dung cơ chế, chính sách chưa phù hợp để bổ sung, chỉnh sửa kịp thời góp phần thúc đẩy hoạt động ngân hàng phát triển an toàn, hiệu quả và bền vững.

 H.YÊN

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất