Ra mắt Hội đồng Lý luận phê bình văn học nghệ thuật Trung ương khóa V

Ngày 26-10, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức lễ ra mắt Hội đồng Lý luận phê bình văn học nghệ thuật Trung ương khóa V, nhiệm kỳ 2021-2026. PGS-TS, nhà văn Nguyễn Thế Kỷ tiếp tục giữ chức Chủ tịch Hội đồng Lý luận phê bình văn học nghệ thuật Trung ương khóa V.

Tại buổi lễ, ban tổ chức cũng công bố Quyết định của Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương về thành phần hội đồng. Hội đồng khóa V gồm 35 thành viên.

Ra mắt Hội đồng Lý luận phê bình văn học nghệ thuật Trung ương khóa V ảnh 1 PGS-TS, nhà văn Nguyễn Thế Kỷ tiếp tục giữ chức Chủ tịch Hội đồng Lý luận phê bình văn học nghệ thuật Trung ương khóa V
Ban Thường trực Hội đồng Lý luận phê bình văn học nghệ thuật Trung ương khóa V gồm: Chủ tịch là PGS-TS Nguyễn Thế Kỷ. 5 Phó Chủ tịch gồm: Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trần Thanh Lâm; PGS-TS, nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp các Hội VH-NT Việt Nam; PGS-TS Bùi Thế Đức, nguyên Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; TS Ngô Phương Lan, Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến và phát triển Điện ảnh Việt Nam; PGS-TS Trần Khánh Thành, nguyên Trưởng khoa Sau đại học, Trường Đại học KHXH&NV, Đại học Quốc gia Hà Nội. Ủy viên Hội đồng gồm 29 thành viên.
Ra mắt Hội đồng Lý luận phê bình văn học nghệ thuật Trung ương khóa V ảnh 2 Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu tại buổi lễ
Phát biểu tại lễ ra mắt, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chúc mừng 35 thành viên Hội đồng khóa V được Ban Bí thư Trung ương Đảng, Ban Tuyên giáo Trung ương bổ nhiệm, phân công nhiệm vụ.
Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh, lý luận phê bình là quá trình tự nhận thức văn học nghệ thuật, phát hiện những chiều kích mới của tác phẩm, có khả năng định hướng tư tưởng thẩm mỹ công chúng… Chính vì vậy, Đảng luôn quan tâm đến văn học nghệ thuật, trong đó có lý luận phê bình.
Ra mắt Hội đồng Lý luận phê bình văn học nghệ thuật Trung ương khóa V ảnh 3 Ban Thường trực Hội đồng Lý luận phê bình văn học nghệ thuật Trung ương khóa V
Với vai trò là cơ quan tham mưu, tư vấn cho Ban Bí thư, Ban Tuyên giáo Trung ương, trải qua gần 20 năm, hội đồng đã nỗ lực vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiều nhiệm vụ trọng yếu như: tổng kết lý luận phê bình, tổ chức nhiều hội nghị hội thảo, thẩm định tác phẩm văn học nghệ thuật, dự báo xu hướng phát triển văn học nghệ thuật, mở rộng quan hệ hợp tác đội ngũ cán bộ lý luận phê bình, tích cực bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch…

Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương yêu cầu trong thời gian tới Hội đồng Lý luận phê bình văn học nghệ thuật Trung ương tiếp tục thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm, qua đó nâng tầm vị thế, vai trò của hội đồng; tiếp tục mở rộng quan hệ hợp tác, liên kết đội ngũ những người làm công tác lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật; khuyến khích sáng tạo, trao đổi khoa học, góp phần từng bước xây dựng cơ sở lý luận cho nền văn học, nghệ thuật Việt Nam trong thời kỳ mới; định hướng giới lý luận, phê bình thực hiện chức năng thẩm định, định hướng các hoạt động; tăng cường quan hệ hợp tác quốc tế trên lĩnh vực nghiên cứu lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật...

Tại buổi lễ, Ban Tuyên giáo Trung ương trao bằng khen cho những cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác lý luận, phê bình văn học nghệ thuật.

Tin cùng chuyên mục