Ra mắt sách “Vai trò lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh, kiểm tra và phòng chống tham những trong tình hình mới”

SGGP
Nhà xuất bản Lý luận Chính trị vừa ra mắt quyển sách “Vai trò lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh, kiểm tra và phòng chống tham những trong tình hình mới”. 

Quyển sách tập hợp các bài viết về công tác phòng chống tham nhũng hiện nay; đề cao biện pháp kiểm tra, giám sát của Đảng trong toàn bộ công tác xây dựng Đảng.

Ra mắt sách “Vai trò lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh, kiểm tra và phòng chống tham những trong tình hình mới” ảnh 1
Nhóm tác giả (TS Lưu Hoàng Vân chủ biên) đã dày công nghiên cứu từ các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, từ thực tiễn công việc để chắt lọc, tổng kết thành cuốn sách, với mong muốn đưa đến một cái nhìn toàn cảnh về cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng dưới sự lãnh đạo của Đảng và sự vào cuộc của hệ thống chính trị hiện nay. Đây là quyển sách bổ ích, góp thêm góc nhìn quan trọng về công cuộc phòng chống tham nhũng trong tình hình mới.

HÀM LUÔNG

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Nhiều địa phương đã chủ động có giải pháp nhằm nâng cao kỹ năng đấu tranh, phản bác  các quan điểm sai trái trên internet, mạng xã hội cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức

Chủ động trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Đấu tranh trên mặt trận tư tưởng được coi là mặt trận xung kích hàng đầu quyết định an nguy của Đảng, của chế độ. Đặc biệt, trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, sự phát triển bùng nổ của internet, mạng xã hội (MXH) và những vấn đề nảy sinh từ mặt trái của nền kinh tế thị trường, sự chống phá của thế lực thù địch, phản động ngày càng có những chiêu thức, thủ đoạn mới tinh vi hơn.

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Bệnh viện TP Thủ Đức ra mắt “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh”

Ngày 14-11, Bệnh viện TP Thủ Đức tổ chức lễ ra mắt “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh”, giới thiệu đến cán bộ, đảng viên, viên chức, người lao động tại bệnh viện những hình ảnh, tư liệu về cuộc đời, thân thế, sự nghiệp hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Việt Nam và Thế giới

Vững lòng biển đảo

Nhân sự

Vì sao một Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh xin thôi chức vụ?

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh giao Đảng đoàn HĐND tỉnh Quảng Ninh, Ban cán sự Đảng ủy UBND tỉnh Quảng Ninh lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quy trình miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh đối với ông Phạm Văn Thành theo quy định.

Cải cách hành chính

Quận 11 trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua bưu điện và thanh toán không dùng tiền mặt

Ngày 21-11, UBND quận 11 (TPHCM) tổ chức hội nghị triển khai mô hình “Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính viễn thông, thanh toán không dùng tiền mặt”; Quét mã QR thanh toán không dùng tiền mặt tại Bộ phận Một cửa quận và ra mắt cẩm nang số "Những điều cần biết và thực hiện sau khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh".

ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP