Ra mắt website Chợ khoa học công nghệ ảo

Ngày 4-4, Đại học Huế cho biết, địa chỉ http://techmart.hueuni.edu.vn về Chợ khoa học công nghệ ảo vừa được chính thức khai trương nhằm tạo ra môi trường để các nhà khoa học, nhà quản lý, nhà doanh nghiệp gặp gỡ, trao đổi thông tin, tìm hiểu nhu cầu và quảng bá năng lực của mình.

Đây cũng là một kênh thông tin để Đại học Huế tiếp thu ý kiến của các doanh nghiệp, các địa phương, huy động nguồn lực, đưa ra giải pháp để ứng dụng nhu cầu xã hội trong giai đoạn hiện nay và tương lai.

V.V. Thắng

Các tin, bài viết khác