Saint-Gobain Việt Nam khẳng định cam kết đạt trung hòa carbon vào năm 2050

Saint-Gobain vừa tham gia Hội nghị Kinh doanh tạo tác động của Forbes Việt Nam (Forbes Vietnam Impact Business Summit). 
Ông Nguyễn Trường Hải- Tổng giám đốc Saint-Gobain Việt Nam chia sẻ tại Hội nghị Kinh doanh tạo tác động của Forbes Việt Nam
Ông Nguyễn Trường Hải- Tổng giám đốc Saint-Gobain Việt Nam chia sẻ tại Hội nghị Kinh doanh tạo tác động của Forbes Việt Nam

Đồng hành cùng hội nghị, Saint-Gobain đã chia sẻ kinh nghiệm trong việc thực hiện các chiến lược trong mô hình kinh doanh tạo ra tác động tích cực cho môi trường, đồng thời khẳng định cam kết đạt trung hòa carbon vào năm 2050 của tập đoàn. 

Tham dự sự kiện Forbes Vietnam Impact Business Summit, Saint-Gobain đã chia sẻ kinh nghiệm thực tế từ các hoạt động nghiên cứu và phát triển sản phẩm “xanh”; cải tiến chuỗi cung ứng; đổi mới trong dây chuyền sản xuất để tạo ra các tác động tích cực cho môi trường trong ngành vật liệu xây dựng. 

Trong nhiều hoạt động đa dạng trên hành trình phát triển bền vững và đạt được mục tiêu trung hòa carbon vào năm 2050, Saint-Gobain Việt Nam tập trung các hoạt động nổi bật đảm bảo được mục tiêu tăng tưởng kinh doanh và phát triển bền vững liên quan đến sản phẩm và vận chuyển. Với chiến lược rõ ràng và hành động quyết liệt, các hoạt động này giúp giảm gần 3.000 tấn CO2 thải ra môi trường trong 7 tháng đầu năm 2022.

Tin cùng chuyên mục