Sáng kiến

Ban giám đốc công ty hứa sẽ thưởng 100 đôla cho bất kỳ nhân viên nào có sáng kiến tiết kiệm chi phí cho xí nghiệp.

Cuối cùng phần thưởng được trao cho nữ nhân viên phòng kế toán, người đã đề nghị giảm số tiền thưởng xuống còn 10 đôla.

S.K. (st)

Các tin, bài viết khác