Sắp bấm biển số trên VNeID

Theo Thông tư số 28 của Bộ Công an, từ ngày 1-8, chủ xe có thể bấm biển số trên VNeID khi đăng ký xe lần đầu đối với xe sản xuất, lắp ráp trong nước.

Thông tư số 28 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 32 quy định nhiệm vụ, quyền hạn, hình thức, nội dung và quy trình tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính về giao thông đường bộ của cảnh sát giao thông và Thông tư số 24 quy định về cấp, thu hồi, đăng ký biển số xe cơ giới quy định, từ ngày 1-8, chủ xe có thể bấm biển số trên VNeID khi đăng ký xe lần đầu đối với xe sản xuất, lắp ráp trong nước.

Theo đó, Thông tư 28 này đã bổ sung quy định về thủ tục đăng ký xe lần đầu. Cụ thể, trường hợp công dân Việt Nam thực hiện đăng ký xe lần đầu bằng dịch vụ công trực tuyến toàn trình đối với xe sản xuất, lắp ráp trong nước trên cổng dịch vụ công hoặc VNeID.

bấm biển.jpg
Từ ngày 1-8, đăng ký xe mới lắp ráp trong nước, công dân có thể thực hiện bấm biển số trên ứng dụng VNeID

Chủ xe không phải đưa xe đến cơ quan đăng ký xe; đăng ký sử dụng dịch vụ bưu chính công ích để nhận chứng nhận đăng ký xe, biển số xe. Khi nhận chứng nhận đăng ký xe, biển số xe, chủ xe gửi cho cơ quan đăng ký xe phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng (có dán bản cà số máy, số khung của xe, đóng dấu giáp lai của cơ sở sản xuất) qua dịch vụ bưu chính công ích.

Trường hợp chủ xe không nộp phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng (có dán bản cà số máy, số khung của xe, đóng dấu giáp lai của cơ sở sản xuất) hoặc thông tin bản cà số máy, số khung cung cấp không đúng với thông tin đã kê khai thì chủ xe phải mang xe đến cơ quan đăng ký xe để cà số máy, số khung và nhận kết quả đăng ký xe.

Cũng theo quy định mới, chủ xe thực hiện bấm biển số trên cổng dịch vụ công hoặc trên VNeID theo quy định tại khoản 2 điều 12 Thông tư 28. Cổng dịch vụ công, VNeID sẽ thông báo biển số xe được cấp và hướng dẫn nộp tiền lệ phí đăng ký xe qua tin nhắn điện thoại hoặc địa chỉ thư điện tử hoặc thông báo trên VNeID để chủ xe nộp tiền qua tiện ích thanh toán được tích hợp trên cổng dịch vụ công, VNeID.

Sau khi thanh toán thành công lệ phí đăng ký xe, cổng dịch vụ công, VNeID thông báo cho chủ xe việc hoàn thành nộp lệ phí. Sau đó cán bộ đăng ký xe thực hiện tiếp nhận, kiểm tra, hiệu chỉnh dữ liệu đăng ký xe lần đầu trực tuyến toàn trình từ cổng dịch vụ công, VNeID chuyển về hệ thống đăng ký, quản lý xe (không phải thực hiện: kiểm tra thực tế xe, cà số máy, số khung của xe, chụp ảnh xe theo quy định về quy trình nghiệp vụ đăng ký xe); in giấy khai đăng ký xe, chứng nhận đăng ký xe; trình lãnh đạo cấp có thẩm quyền duyệt, ký hồ sơ xe, chứng nhận đăng ký xe, sổ đăng ký xe và các giấy tờ liên quan; đóng dấu hồ sơ xe; ký số chứng nhận đăng ký xe để trả kết quả đăng ký xe về cổng dịch vụ công, VNeID theo quy định.

Trả chứng nhận đăng ký xe, biển số xe cho chủ xe qua dịch vụ bưu chính công ích.

Tin cùng chuyên mục