Sẽ có cơ chế riêng cho tín dụng nông thôn

(SGGP).- Ngân hàng Nhà nước đang xây dựng một dự thảo Nghị định của Chính phủ về chính sách tín dụng thương mại phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn. Nghị định này sẽ tạo ra một cơ chế riêng về tín dụng thương mại đối với nông nghiệp, nông thôn và nông dân; có chính sách cụ thể để khách hàng dễ dàng tiếp cận với nguồn vốn tín dụng ngân hàng, thông qua việc đơn giản hóa thủ tục, giảm bớt các điều kiện tạo điều kiện cho khách hàng nhanh chóng, kịp thời vay vốn phục vụ sản xuất, kinh doanh.
 
Tính đến hết năm 2008, hoạt động đầu tư tín dụng vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn đã tăng 7,3 lần so với thời điểm cuối năm 1998.

H.YÊN

Các tin, bài viết khác