Sếp và nhân viên

Sếp nói với cô thư ký:

- Cô hãy xếp đống giấy tờ này theo thứ tự a, b, c rồi mang chúng đi hủy, chúng không còn tác dụng gì nữa! 

S.K. (st)

Các tin, bài viết khác