Chương trình đào tạo 300 tiến sĩ - thạc sĩ

Sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực trí thức trẻ

Chiều 5-7, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Nguyễn Thiện Nhân đã gặp gỡ, trao đổi với 20 cán bộ trẻ tham gia “Chương trình đào tạo 300 tiến sĩ - thạc sĩ” của Thành ủy TPHCM vừa tốt nghiệp ở nước ngoài về nước.

Những cán bộ trẻ vừa tốt nghiệp tiến sĩ, thạc sĩ ở nước ngoài trong buổi gặp gỡ tại UBND TPHCM.

Tính đến nay, TPHCM đã tuyển chọn được 240 cán bộ trẻ tham gia chương trình này, trong đó phần lớn cán bộ có tuổi đời từ 25 - 30 tuổi và có 61 đồng chí là đảng viên.

Trong 215 học viên đang theo học (196 học viên học thạc sĩ và 19 theo học tiến sĩ), hiện có 137 học viên học ở nước ngoài, bao gồm 85 người đào tạo ở nước ngoài, 31 người đào tạo nửa thời gian trong nước và nửa thời gian ở nước ngoài, 21 người đào tạo trong nước kết hợp với đi nghiên cứu thực tập ở nước ngoài 3 - 6 tháng với tổng kinh phí trên 34 tỷ đồng.

Hiện đã có 20 cán bộ trẻ vừa tốt nghiệp thạc sĩ, tiến sĩ ở nước ngoài và hầu hết đã được bố trí công việc ở các sở, ngành TP.

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân cho biết, từ những đề xuất của 20 cán bộ trẻ, sắp tới, Ban chỉ đạo chương trình sẽ tập trung vào 4 công việc chính: hoàn thành quy trình giới thiệu việc làm; ban hành chế độ đãi ngộ thỏa đáng; tạo điều kiện cho cán bộ trẻ phát huy kiến thức ở cơ quan mới; tổ chức gặp gỡ định kỳ 2 lần/năm giữa cán bộ trẻ với lãnh đạo TPHCM để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và từ đó sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực trí thức trẻ.

Các tin, bài viết khác