Sức mua cải thiện

- Giới phân tích theo dõi kinh tế toàn cầu cho biết tỷ lệ ngân sách của doanh nghiệp cho marketing đang có xu hướng tăng. Trước đại dịch, mức chi này phổ biến là 12% trên tổng doanh thu. Năm ngoái, mức chi này sau khi sụt đã tăng lên 9%. Dự báo 2-3 năm tới, chi cho tiếp thị - quảng cáo toàn cầu sẽ trở lại mức 12%.

Ở mình thì sao?

- Đa số doanh nghiệp mình lại có quan điểm khác và chú trọng việc thắt chặt chi tiêu cho quảng bá. Lý do là nguồn thu của doanh nghiệp hẹp lại sau nhiều khó khăn liên tiếp. Ngoài số doanh nghiệp phải đóng cửa, số vẫn đang hoạt động chưa có lợi nhuận nhiều. Nói kiểu nôm na là tiền ít thì ưu tiên mua gạo chớ chưa thể xênh xang cho khoản khác.

- Nhưng nếu không mạnh tay chi cho quảng bá, khách hàng sẽ không biết mình đang bán hàng hóa hoặc dịch vụ gì để mua? Mà cứ như thế, làm cách nào để tăng doanh thu, đẩy mạnh dòng tiền?

- Với thực tế thị trường nội, điều đó đúng nhưng chưa đủ. Vì nền tảng của chi tiêu là người tiêu dùng có ít hay nhiều tiền trong bóp. Vài tháng trở lại đây, người tiêu dùng đã mạnh dạn hơn khi mua sắm. Ở khía cạnh khác, nhiều doanh nghiệp cũng đã nối lại sản xuất kinh doanh. Ấm lên chút ít là tốt rồi. Nhìn thấy cơ hội, người làm ăn sẽ gia tăng đầu tư. Chuyện đó chỉ được thúc đẩy mạnh khi sức mua cải thiện.

Tin cùng chuyên mục