Tại ai?

Khách phàn nàn với chủ khách sạn:

- Các ông làm ăn kiểu gì thế? Trên quảng cáo thì các ông viết khách sạn cách sân bay 15 phút, thế mà tôi đi mất 1 tiếng đồng hồ mới tới đây!

- Khổ quá!- ông chủ khách sạn nói- Chắc là quý khách đây đi bộ rồi! 

S.K. (st)

Các tin, bài viết khác