Tân Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tuyên thệ nhậm chức

Tân Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã thực hiện nghi thức tuyên thệ và có bài phát biểu nhậm chức. 

Tại phiên làm việc chiều 20-5, với 100% đại biểu có mặt tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về việc bầu Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn làm Chủ tịch Quốc hội khóa XV.

TUYÊN THỆ .jpeg
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tuyên thệ, chiều 20-5. Ảnh: QUANG PHÚC

Tân Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã thực hiện nghi thức tuyên thệ.

“Dưới cờ đỏ sao vàng thiêng liêng, trước Quốc hội, trước đồng bào cử tri cả nước, tôi, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, xin tuyên thệ: Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với nhân dân và Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó”, đồng chí Trần Thanh Mẫn tuyên thệ.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định thay mặt Quốc hội ghi nhận lời tuyên thệ.

TOÀN CẢNH 20S.jpeg
Quang cảnh lễ tuyên thệ. Ảnh: QUANG PHÚC

Tân Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn sau đó đã có bài phát biểu nhậm chức.

Trân trọng cảm ơn các vị đại biểu Quốc hội khóa XV đã tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, đồng chí Trần Thanh Mẫn khẳng định, đây là niềm vinh dự to lớn, đồng thời là trách nhiệm cao cả trước Đảng, Nhà nước và nhân dân.

“Trong giờ phút trang nghiêm này, tôi xin bày tỏ lòng thành kính và biết ơn vô hạn đến Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại; xin tri ân các bậc lãnh đạo tiền bối, lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động; các gia đình liệt sĩ, các thương binh, bệnh binh, gia đình có công với đất nước. Tôi xin trân trọng cảm ơn về sự lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn, sâu sát của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tôi chân thành cảm ơn các vị đại biểu Quốc hội, đồng bào, cử tri cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài; các nước, các tổ chức, cá nhân bạn bè quốc tế đã giúp đỡ, chia sẻ để đất nước Việt Nam ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế, uy tín quốc tế như ngày nay”, tân Chủ tịch Quốc hội phát biểu.

Tân Chủ tịch Quốc hội khẳng định nhận thức sâu sắc rằng, dù ở vị trí công tác nào, cũng phải luôn kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên định đường lối đổi mới của Đảng; đảm bảo cao nhất lợi ích quốc gia - dân tộc và quyền, lợi ích hợp pháp, nguyện vọng chính đáng của nhân dân.

PB NHẬM CHỨC.jpeg
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu nhậm chức, chiều 20-5. Ảnh: QUANG PHÚC

Đồng chí Trần Thanh Mẫn cũng cam kết nỗ lực, quyết tâm cao nhất để cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thành công mục tiêu xây dựng đất nước phồn vinh, văn minh, nhân dân ấm no, hạnh phúc.

"Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được hiến định trong Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân tin tưởng giao phó, tôi nguyện cống hiến hết sức mình, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân; cùng Quốc hội, tập thể Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các vị đại biểu Quốc hội, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động cả về công tác lập pháp, giám sát tối cao và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước; tiếp tục tăng cường công tác đối ngoại của Quốc hội cùng với hoạt động đối ngoại của Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân; phát huy dân chủ, đoàn kết, công khai, minh bạch, chuyên nghiệp, góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa thực sự của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân", đồng chí Trần Thanh Mẫn nói.

Tân Chủ tịch Quốc hội mong muốn Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; các vị đại biểu Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao... tiếp tục ủng hộ, đồng hành, giúp đỡ, tạo điều kiện để đồng chí hoàn thành tốt nhiệm vụ.

info Dc Thanh man-tin.jpg

Tin cùng chuyên mục