Tân Chủ tịch Quốc hội - Vương Đình Huệ

Tân Chủ tịch Quốc hội - Vương Đình Huệ

Tân Chủ tịch Quốc hội - Vương Đình Huệ ảnh 1
Tân Chủ tịch Quốc hội - Vương Đình Huệ ảnh 2

Đồ họa: HỮU VI - Ảnh: VIẾT CHUNG

Các tin, bài viết khác

" />