Tăng cường quản lý KHCN ở cấp quận, huyện

Công nhân đang chế tạo linh kiện điện tử tại một doanh nghiệp KHCN trên địa bàn quận Gò Vấp. Ảnh: HỒ XUNG

Hiện nay, theo đánh giá của Sở Khoa học và Công nghệ (Sở KHCN) TPHCM hệ thống tổ chức quản lý nhà nước về hoạt động KHCN chỉ diễn ra ở cấp TP, chưa thể tiếp cận đầy đủ, hỗ trợ đắc lực và hiệu quả trong thực tiễn sản xuất và cải thiện đời sống nhân dân.

Sự phối hợp giữa UBND quận-huyện và Sở KHCN chưa chặt chẽ trong việc thực thi pháp luật về KHCN trên địa bàn. Chưa đẩy mạnh việc phối hợp với các sở, ngành hướng dẫn, xây dựng quy hoạch tổng thể về phát triển KT-XH trên địa bàn trong từng thời kỳ; nắm bắt nhu cầu và xây dựng kế hoạch triển khai ứng dụng KHCN vào sản xuất và đời sống còn hạn chế. Do đó, Sở KHCN TPHCM đang thực hiện dự thảo về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về KHCN của UBND quận, huyện trình UBND TPHCM.

Trong dự thảo này, Sở KHCN TPHCM cho rằng với xu thế hội nhập kinh tế quốc tế, gia nhập WTO, cần thiết triển khai các hoạt động KHCN cấp quận-huyện đến các đối tượng như: doanh nghiệp, cơ quan nhà nước để nắm bắt được các nhu cầu thông tin về sản phẩm, thị trường, giá cả, cũng như những công nghệ tiên tiến trong sản xuất, đáp ứng yêu cầu quản lý kinh tế-xã hội thành phố. Ngoài ra, với đặc điểm riêng của mình, tại TPHCM mỗi quận, huyện có số dân và các hoạt động sản xuất kinh doanh, phát triển đô thị ngang bằng, có khi còn hơn một tỉnh ở những vùng khác. Trong khi tại các tỉnh đều có Sở KHCN để quản lý hoạt động KHCN, thì các quận, huyện của TPHCM lại chưa có bộ phận nào quan đến vấn đề này.

Từ đó Sở KHCN nhận định rằng cần đưa nội dung hoạt động KHCN ở cấp quận, huyện để phục vụ và gắn bó chặt chẽ với các nội dung sản xuất-kinh doanh và phát triển cộng đồng. Việc đưa KHCN về gần với các quận huyện hơn, theo đó cũng giải quyết được bài toán không chỉ tập trung nghiên cứu KHCN ở một số tổ chức KHCN hay nhà khoa học, mà có thể phát huy tới nhiều đối tượng khác của xã hội.

Các tin, bài viết khác