Tăng cường quản lý ngoại hối với việc thực hiện khoản vay nước ngoài

(SGGP).- Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Thông tư số 19/2011/TT-NHNN quy định về quản lý ngoại hối đối với các khoản vay nước ngoài của doanh nghiệp (DN) thông qua hình thức phát hành trái phiếu quốc tế không được Chính phủ bảo lãnh ra thị trường tài chính quốc tế.

Theo quy định, DN được quyền mua ngoại tệ tại tổ chức tín dụng được phép theo đúng quy định về quản lý ngoại hối để thanh toán nợ gốc, lãi của trái phiếu và các loại phí liên quan.

Sau khi Ngân hàng Nhà nước phối hợp với Bộ Tài chính thực hiện việc xác nhận hạn mức phát hành của DN phát hành trái phiếu quốc tế các đơn vị có trách nhiệm phối hợp theo dõi và quản lý hoạt động vay, trả nợ của DN thông qua hình thức phát hành trái phiếu quốc tế. Hàng quý, hàng năm, DN có trách nhiệm báo cáo Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố nơi DN đặt trụ sở chính, sao gửi Ngân hàng Nhà nước tình hình thực hiện khoản phát hành trái phiếu quốc tế.

H.N.

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

" />