Tăng quản lý hoạt động bảo lãnh của các ngân hàng

(SGGP).– Nhằm đảm bảo việc thực hiện nghiêm túc quy định về hoạt động bảo lãnh ngân hàng của tổ chức tín dụng (TCTD), chi nhánh ngân hàng nước ngoài; đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý, nâng cao trách nhiệm trong quản trị kinh doanh và giảm thiểu rủi ro trong hoạt động bảo lãnh của TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, Ngân hàng Nhà nước cho biết, trong thời gian tới sẽ thực hiện một số biện pháp tăng cường quản lý hoạt động này.

Cụ thể, sau ngày 31-3-2013, Ngân hàng Nhà nước sẽ thực hiện biện pháp kiểm tra và xử lý đối với TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài không gửi văn bản quy định nội bộ về hoạt động bảo lãnh và báo cáo thực hiện việc thiết kế, in ấn mẫu cam kết bảo lãnh về Ngân hàng Nhà nước. Bên cạnh đó, dự kiến trong quý 2-2013, Ngân hàng Nhà nước sẽ thực hiện khảo sát tại một số TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài trên địa bàn TPHCM về triển khai hoạt động bảo lãnh ngân hàng; trong quý 3-2013 sẽ tiến hành kiểm tra việc thực hiện toàn bộ nội dung quy định về bảo lãnh ngân hàng đối với một số TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài khác.

B.Minh

Các tin, bài viết khác