Tạo hóa

- Chúa Trời tạo ra cây cỏ, ông ngắm nhìn và phấn khởi: Chúng mới đẹp làm sao!

- Chúa Trời tạo ra loài vật, ông ngắm nhìn và hài lòng vì chúng tuyệt đẹp.

- Chúa Trời tạo ra đàn ông. Thật hoàn hảo.

- Chúa Trời tạo ra đàn bà, ông nhìn mãi và nói “ Con bắt buộc phải trang điểm…”. 

S.K. (st)

Các tin, bài viết khác