Tập huấn thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể

Công đoàn Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn (SAWACO) vừa tổ chức lớp tập huấn nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể cho 120 cán bộ công đoàn.

Tại buổi tập huấn, báo cáo viên Nguyễn Phan Bảo Khuyên, Trung tâm Tư vấn pháp luật của Liên đoàn Lao động TPHCM, đã chia sẻ những nội dung cơ bản về thỏa ước lao động tập thể; quy trình thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể; vai trò của tổ chức công đoàn trong quá trình thương lượng, ký kết và thực hiện thỏa ước lao động tập thể; định hướng những nội dung thương lượng mang tính thiết thực với lợi ích của người lao động.

Người tham gia lớp tập huấn cũng được tìm hiểu một số tình huống thực tế liên quan trực tiếp đến việc thực hiện chế độ chính sách, quyền lợi thực tế của người lao động tại các công đoàn cơ sở.

Đọc nhiều nhất