Từ 10-6

Thanh kiểm tra việc thực hiện các chính sách của tổ chức tín dụng trên phạm vi cả nước

(SGGP-12G).- Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa cho biết, từ ngày 10-6 cho đến hết năm 2009, Thanh tra Ngân hàng Nhà nước sẽ tiến hành thanh, kiểm tra ba nội dung: Hoạt động cho vay hỗ trợ lãi suất, việc tuân thủ chế độ quản lý ngoại hối và tuân thủ các giới hạn an toàn trong hoạt động ngân hàng của các tổ chức tín dụng ở tất cả các tỉnh, thành phố trên cả nước.

Mục đích của việc thanh, kiểm tra nhằm đánh giá thực trạng các tổ chức tín dụng (TCTD) trong việc chấp hành các quy định của Nhà nước, của NHNN. Qua đó, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh tồn tại và xử lý nghiêm các sai phạm nhằm thực hiện có hiệu quả chủ trương kích cầu của Chính phủ; đồng thời đảm bảo an toàn hoạt động của TCTD.

Riêng công tác kiểm tra giới hạn an toàn trong hoạt động ngân hàng sẽ thực hiện tại hội sở chính của TCTD cùng với kiểm tra hỗ trợ lãi suất (HTLS) và quản lý ngoại hối với 3 nội dung: Kiểm tra hệ thống kiểm tra, kiểm soát nội bộ về rủi ro tài chính; kiểm tra các khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên doanh, liên kết và kiểm tra một số tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động ngân hàng. Tính đến nay, qua 4 tháng triển khai cho vay HTLS, dư nợ đã tăng gần 332 tỷ đồng.

TRẦN THANH

Các tin, bài viết khác