Phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của VNPT

Thành lập 3 tổng công ty viễn thông ở 3 miền

(SGGP).- Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng vừa ký Quyết định số 265 phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT).

Theo đó, VNPT phát triển theo hướng thành tập đoàn kinh tế có trình độ công nghệ, quản lý hiện đại và chuyên môn hóa cao; kinh doanh đa ngành, trong đó viễn thông và công nghệ thông tin là các ngành, nghề kinh doanh chính; làm nòng cốt để ngành BC-VT Việt Nam phát triển nhanh, bền vững, cạnh tranh và hội nhập kinh tế quốc tế có hiệu quả.

Theo quyết định này, VNPT sẽ trực tiếp thực hiện các hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh hoặc đầu tư vào doanh nghiệp khác trong các ngành, nghề lĩnh vực chủ yếu bao gồm: dịch vụ viễn thông đường trục; dịch vụ viễn thông - công nghệ thông tin; dịch vụ truyền thông; khảo sát, tư vấn, thiết kế các công trình viễn thông và công nghệ thông tin; dịch vụ tài chính, tín dụng, ngân hàng; dịch vụ quảng cáo; kinh doanh bất động sản... Vốn điều lệ của VNPT (tính tại thời điểm 1-1-2006) là 36.995 tỷ đồng.

Về lĩnh vực viễn thông, do sự phát triển của viễn thông hiện nay không còn phụ thuộc vào địa giới hành chính nên Thủ tướng đã cho phép thành lập 3 tổng công ty viễn thông ở 3 vùng miền trên cả nước, gồm Tổng Công ty Viễn thông I, II và III.

Cơ cấu tổ chức của VNPT gồm có 4 đơn vị trực thuộc; 5 công ty con do VNPT nắm 100% vốn điều lệ (gồm 3 tổng công ty viễn thông ở 3 miền, Công ty Điện toán và Truyền số liệu – VDC và Công ty Phần mềm và truyền thông - VASC); 12 công ty con do VNPT nắm trên 50% vốn điều lệ; 14 công ty liên kết và 7 đơn vị sự nghiệp đào tạo, y tế trực thuộc khác.

T.L.

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất