Thành lập Hội đồng khoa học, công nghệ và đào tạo

(SGGP). – Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử VN vừa ký Quyết định số 193/QĐ-NLNT thành lập Hội đồng khoa học, công nghệ và đào tạo giai đoạn 2009 - 2014. Hội đồng có 36 thành viên bao gồm 3 giáo sư, 11 phó giáo sư, 3 tiến sĩ khoa học, 22 tiến sĩ, 3 thạc sĩ và 6 cử nhân.

Ngoài 24 thành viên đang công tác tại Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, hội đồng còn có 12 cán bộ đầu ngành về năng lượng nguyên tử. GS-TSKH Trần Hữu Phát được chọn là Chủ tịch hội đồng.

Nhiệm vụ chính của hội đồng là đánh giá kết quả nghiên cứu khoa học và triển khai công nghệ, đánh giá các đề tài, dự án, đồng thời đào tạo phát triển nguồn nhân lực năng lượng nguyên tử Việt Nam 2010 - 2020.

T.LIÊM