Thay đổi, lo lắng

- Người phụ nữ lấy chồng, mong rằng anh ta sẽ thay đổi, nhưng anh ta lại không.

- Người đàn ông lấy vợ, mong rằng cô ta sẽ không thay đổi, nhưng cô ấy lại thay đổi.

- Người phụ nữ lo lắng về tương lai cho đến khi cô ta có được một tấm chồng.

- Người đàn ông không phải lo lắng về tương lai cho đến khi anh ta có vợ. 

S.K. (st)
 

Các tin, bài viết khác