Thông báo chấm dứt hoạt động Trung tâm nghiệp vụ (đơn vị sự nghiệp)

Ngân hàng TNHH Một Thành Viên Standard Chartered (Việt Nam) xin trân trọng thông báo:
Thông báo chấm dứt hoạt động Trung tâm nghiệp vụ (đơn vị sự nghiệp)

Trung tâm nghiệp vụ (đơn vị sự nghiệp) có trụ sở đặt tại tầng 2 và ô số 301 - tầng 3, tòa nhà Văn phòng Nam Sài Gòn 1, số 1060 đường Nguyễn Văn Linh, P. Tân Phong, quận 7, TPHCM sẽ chấm dứt hoạt động kể từ ngày 17-10 -2022. Tính đến thời điểm thông báo, không có phát sinh bất kỳ tài sản, quyền, nghĩa vụ và các lợi ích liên quan của Trung tâm nghiệp vụ. 

Trân trọng,

Ngân hàng TNHH Một Thành Viên Standard Chartered (Việt Nam)Tin cùng chuyên mục