Thu hồi gần 20 tỷ đồng từ các cơ quan thuộc huyện Củ Chi

SGGP
Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong cũng giao Chánh Thanh tra TP chủ trì thu hồi số tiền 19,89 tỷ đồng từ các cơ quan, tổ chức của huyện Củ Chi để nộp ngân sách nhà nước.

Văn phòng UBND TPHCM vừa có thông báo kết luận của Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong về kết luận thanh tra trách nhiệm thủ trưởng trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo; việc quản lý sử dụng ngân sách; việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Củ Chi năm 2018. 

Theo đó, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong giao Chủ tịch UBND huyện Củ Chi tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm và khẩn trương chấn chỉnh, khắc phục các hạn chế, thiếu sót trong công tác thanh tra, tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo; trong công tác quản lý, sử dụng ngân sách. Đồng chí Nguyễn Thành Phong giao Chủ tịch UBND huyện Củ Chi chỉ đạo, chấn chỉnh việc chấp hành các quy định của pháp luật về xây dựng dự toán thu chi, phân bổ, điều chỉnh dự toán chi được giao…; công tác quản lý sử dụng tài sản nhà đất nhà nước phải chặt chẽ, đúng mục đích, tổ chức đấu thầu trong cho thuê đất nông nghiệp, tránh để trống gây lãng phí.

Chủ tịch UBND huyện Củ Chi được giao tổ chức kiểm tra rà soát việc quản lý, sử dụng nhà đất công tại huyện nhằm đảm bảo thực hiện đúng phương án xử lý sắp xếp nhà đất thuộc sở hữu nhà nước của UBND TP theo đúng Nghị định số 167/2017 của Chính phủ. Trong đó, cần sớm báo cáo đề xuất UBND TP về phương án xử lý phù hợp, tránh lãng phí đối với 371 địa chỉ nhà đất đã tạm dừng đấu giá và các địa chỉ nhà đất khác do nhà nước trực tiếp quản lý hiện đang để trống; xử lý việc cho thuê đất nông nghiệp công ích không qua đấu thầu tại các xã và các trường hợp cho thuê khác theo đúng quy định. 

Đồng chí Nguyễn Thành Phong giao Chủ tịch UBND huyện Củ Chi chỉ đạo kiểm tra việc quản lý sử dụng ngân sách tại UBND xã Nhuận Đức để xử lý theo quy định của pháp luật; chỉ đạo chấn chỉnh công tác quản lý sử dụng ngân sách, công tác kế toán tại các xã, thị trấn còn lại, chấn chỉnh việc thanh toán bằng tiền mặt, thanh toán không đầy đủ hóa đơn chứng từ hoặc hóa đơn chứng từ không hợp lệ. 

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong cũng giao Chánh Thanh tra TP chủ trì thu hồi số tiền 19,89 tỷ đồng từ các cơ quan, tổ chức của huyện Củ Chi để nộp ngân sách nhà nước. Trong đó, thu từ UBND huyện Củ Chi, UBND các xã có liên quan 19,33 tỷ đồng kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện giai đoạn năm 2010-2015 còn dư không sử dụng hết. Ngoài ra, thu từ Công ty Dịch vụ công ích huyện 272,6 triệu đồng là khoản trích 40% từ nguồn thu cho thuê nhà sở hữu nhà nước năm 2011, 2012 do công ty không sử dụng cho công tác quản lý nhà đất; thu từ Phòng TN-MT huyện 110,5 triệu đồng là kinh phí thẩm định, xét duyệt sản phẩm dự án quy hoạch được cấp năm 2016 nhưng không sử dụng; thu từ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Củ Chi 176,4 triệu đồng là tiền phạt các nhà thầu do thi công chậm tiến độ so với hợp đồng ký kết.

MAI HOA

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Bút Sài Gòn

Giao thông - Đô thị

Hành khách bay nội địa chỉ cần khai báo y tế điện tử

Bộ GTVT vừa điều chỉnh các quy định tạm thời về việc tổ chức lại các hoạt động vận tải hành khách trên các chuyến bay nội địa. Theo quy định mới, hành khách đi trên các chuyến bay nội địa chỉ cần khai báo y tế trên ứng dụng PC-Covid, áp dụng từ 0 giờ  ngày 29-10.

Quy hoạch

Tin buồn