Thu hồi nhiều địa chỉ nhà đất sử dụng sai mục đích

SGGP
Qua rà soát công tác quản lý, sử dụng và sắp xếp lại, xử lý nhà đất thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn thành phố, các cơ quan chức năng đã thu hồi nhiều địa chỉ nhà, đất sử dụng sai mục đích.

HĐND TPHCM vừa có báo cáo Kết quả giám sát về hiệu quả công tác quản lý và sử dụng nguồn tài nguyên đất trên địa bàn thành phố, trọng tâm là tài nguyên đất do Nhà nước trực tiếp quản lý. Qua rà soát công tác quản lý, sử dụng và sắp xếp lại, xử lý nhà đất thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn thành phố, các cơ quan chức năng đã thu hồi nhiều địa chỉ nhà, đất sử dụng sai mục đích.

Theo đó, hiện nay, trên địa bàn thành phố có các cơ quan, đơn vị, tổ chức, công ty nhà nước thuộc địa phương quản lý được giao trực tiếp quản lý, sử dụng nhà, đất gồm: các sở, ban, ngành thành phố; UBND 24 quận, huyện; Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích các quận - huyện; Công ty TNHH một thành viên Quản lý kinh doanh nhà thành phố; Tổng công ty nhà nước, công ty nhà nước, công ty TNHH MTV do Nhà nước sở hữu 100% vốn thuộc thành phố quản lý.

Kết quả thực hiện sắp xếp lại, xử lý đối với 12.832 địa chỉ nhà đất đã được UBND thành phố và Bộ Tài chính đã phê duyệt phương án xử lý: Tiếp tục quản lý, sử dụng: 7.904 địa chỉ nhà, đất, trong đó: Khối trung ương: 1.307 địa chỉ nhà, đất; Khối thành phố: 6.597 địa chỉ nhà, đất.

Kết quả thực hiện thu hồi: Đã thực hiện thu hồi 279/320 địa chỉ với tổng diện tích 859.023m², cụ thể: Khối trung ương: 110/123 địa chỉ (đạt 89,43%), với tổng diện tích đã thu hồi là 236.810/395.784m² (đạt 59,83% diện tích đất phải thu hồi). Khối thành phố: 169/197 địa chỉ (đạt 94,41%), với tổng diện tích đã thu hồi là 622.213/680.276m² (đạt 91,46% diện tích đất phải thu hồi).

Số địa chỉ chưa thu hồi là 41 địa chỉ với tổng diện tích là 217.037m², cụ thể: Khối trung ương: 13 địa chỉ, với tổng diện tích 158.974m². Khối thành phố: 28 địa chỉ, với tổng diện tích 58.063m².

Ngoài ra, TP đã bán đấu giá nhà và chuyển nhượng quyền sử dụng đất là 423/938 địa chỉ nhà đất, thu được số tiền 3.822,884 tỷ đồng, còn lại 515 địa chỉ chưa thực hiện.

ĐỖ TRÀ GIANG

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Bút Sài Gòn

Giao thông - Đô thị

Quy hoạch

Tin buồn