Thu nhập

- Mỗi tháng anh thu nhập bao nhiêu?

- Khoảng 5.000 đô la, vợ tôi cũng thu nhập được chừng ấy!

- Vậy thì hay quá, hai người tổng cộng là 10.000 đô la!

- Không đâu, tổng cộng chỉ có 5.000 đô la thôi vì tôi nộp hết tiền lương cho vợ.

TỨ QUÝ (st)

Các tin, bài viết khác