Thủ tướng cho phép thí điểm nuôi hổ ở Bình Dương

Hôm qua, 5-4, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Văn Trọng Lý ký văn bản thông báo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc nuôi hổ ở Bình Dương. Theo đó, Thủ tướng đồng ý với đề nghị của Bộ NN-PTNT về xử lý việc nuôi hổ và một số động vật hoang dã quý hiếm ở tỉnh Bình Dương.

Trước đó, Bộ NN-PTNT đã báo cáo, đề nghị Thủ tướng 3 vấn đề. Thứ nhất, việc những tổ chức, cá nhân ở Bình Dương mua hổ và một số động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm không rõ nguồn gốc để nuôi nhốt là trái với quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật liên quan ở thời điểm mua và các văn bản pháp luật hiện hành. Tuy nhiên, Công ty Bia Thái Bình Dương khi mua hổ lần đầu và các lần hổ đẻ, đã có báo cáo cho đại diện chính quyền địa phương, nuôi công khai, có chuồng trại, chăm sóc vật nuôi tốt.

Mặt khác, tình trạng vi phạm cũng có lý do: công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật về vấn đề liên quan chưa thường xuyên, nhiều người dân và chính quyền địa phương chưa nắm vững pháp luật, cơ quan nhà nước có thẩm quyền không giải quyết vụ việc ngay từ đầu, để kéo dài quá lâu; bên cạnh đó một số quy định của pháp luật còn có khía cạnh chưa rõ; việc hướng dẫn thực hiện các quy định của Nhà nước của các cơ quan có chức năng tỉnh Bình Dương và Bộ NN-PTNT chưa sâu sát, kịp thời.

Thứ hai, hiện nay trong nước chưa có cơ sở nào khác có đủ điều kiện để nuôi hổ với số lượng lớn tốt hơn. Các cơ sở hiện có thuộc Bộ NN-PTNT và một số địa phương đều nhằm cứu hộ động vật như “bệnh viện cho động vật hoang dã”, không có điều kiện nuôi lâu dài hoặc nuôi thích nghi trước khi trả lại hoang dã. Thứ ba, đàn hổ hiện nay đang được các tổ chức, cá nhân nuôi ở tỉnh Bình Dương hầu như không thể trả lại hoang dã.

Với những lý do như trên, Bộ NN-PTNT đề nghị Thủ tướng cho phép các tổ chức và cá nhân tại tỉnh Bình Dương được tiếp tục nuôi thí điểm hổ và một số động vật nguy cấp, quý, hiếm hiện có. Bộ và UBND tỉnh Bình Dương sẽ hướng dẫn các tổ chức, cá nhân đang nuôi hổ và một số loài động vật nguy cấp, quý hiếm, lập phương án và hồ sơ đăng ký trại nuôi theo đúng quy định tại Nghị định số 82/2006/NĐ-CP ngày 10-8-2006; đảm bảo các điều kiện về an toàn đối với người nuôi và nhân dân trong vùng, đồng thời phải an toàn đối với gia súc; chăm sóc, duy trì, phát triển động vật lâu dài phù hợp với các quy định của pháp luật Việt Nam và Công ước quốc tế có liên quan.

KIẾN QUỐC

Các tin, bài viết khác

" />