Thủ tướng chủ trì hội nghị lần thứ 3 Hội đồng điều phối vùng Đồng bằng sông Hồng

Quy hoạch vùng Đồng bằng sông Hồng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Quy hoạch nhấn mạnh 6 quan điểm mang tính chiến lược, cốt lõi, trong đó vùng là địa bàn chiến lược đặc biệt quan trọng.

Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: VIẾT CHUNG
Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: VIẾT CHUNG

Ngày 9-5, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng điều phối vùng Đồng bằng sông Hồng (Hội đồng) chủ trì hội nghị lần thứ 3 của Hội đồng để công bố Quy hoạch vùng Đồng bằng sông Hồng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; sơ kết 1 năm thực hiện Nghị quyết số 30-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết 14/NQ-CP của Chính phủ; rà soát cơ chế chính sách đặc thù phát triển vùng; kế hoạch điều phối vùng và đánh giá việc triển khai các dự án trọng điểm của vùng Đồng bằng sông Hồng.

Sau khi Bộ Chính trị có Nghị quyết số 30-NQ/TW về phát triển vùng Đồng bằng sông Hồng, Chính phủ đã có Nghị quyết số 14/NQ-CP về chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 30-NQ/TW. Tiếp đó, Chính phủ thành lập Hội đồng điều phối vùng để tổ chức triển khai thực hiện các chương trình, nhiệm vụ cụ thể của các nghị quyết; xây dựng và phê duyệt quy hoạch phát triển vùng nhằm cụ thể hóa tầm nhìn, mục tiêu của Nghị quyết số 30-NQ/TW, đề ra các phương hướng, tạo không gian phát triển của vùng.

1.jpg
Thủ tướng chủ trì hội nghị lần thứ 3 Hội đồng điều phối vùng Đồng bằng sông Hồng. Ảnh: VIẾT CHUNG

Theo Thủ tướng, sau hơn 9 tháng, Hội đồng tổ chức thường xuyên các phiên họp để rà soát, kiểm điểm các công việc theo chức năng, nhiệm vụ. Thủ tướng yêu cầu tại hội nghị lần thứ 3 này, cần tập trung đánh giá 1 năm thực hiện Nghị quyết số 30-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết 14/NQ-CP của Chính phủ; rà soát cơ chế chính sách đặc thù phát triển vùng; kế hoạch điều phối vùng và đánh giá việc triển khai các dự án trọng điểm kết nối liên kết vùng, liên kết ngành trong vùng; đề xuất các đột phá chiến lược; xác định rõ các ưu tiên để huy động, phân bổ nguồn lực; phân tích những thách thức, các nhiệm vụ, giải pháp, các nhiệm vụ trọng tâm cụ thể cần triển khai để thực hiện hiệu quả nghị quyết của Bộ Chính trị, Chính phủ và quy hoạch vùng Đồng bằng sông Hồng.

Mới đây, ngày 4-5, quy hoạch vùng Đồng bằng sông Hồng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Quy hoạch nhấn mạnh 6 quan điểm mang tính chiến lược, cốt lõi, trong đó vùng là địa bàn chiến lược đặc biệt quan trọng, là động lực phát triển hàng đầu, có vai trò dẫn dắt quá trình cơ cấu lại nền kinh tế và chuyển đổi mô hình tăng trưởng…

Quy hoạch đề ra 5 nhiệm vụ trọng tâm và đột phá: phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, kết nối nội vùng, liên vùng và quốc tế; tập trung nâng cao hiệu quả hoạt động các trung tâm đổi mới sáng tạo, khoa học công nghệ; tập trung bảo tồn, khai thác và phát huy các giá trị văn hóa của nền văn minh sông Hồng; đẩy nhanh tốc độ đô thị hóa, liên kết, hình thành các chuỗi đô thị Hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển vùng và liên kết vùng; hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển vùng và liên kết vùng…

Tin cùng chuyên mục