Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: Chính sách tiền tệ phải phục vụ mục tiêu tăng trưởng 5% trong năm 2009

Ngày 26-6, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã làm việc với lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) về việc điều hành chính sách tiền tệ và hoạt động của các ngân hàng 6 tháng đầu năm, các giải pháp 6 tháng cuối năm 2009.

Sau khi nghe báo cáo của NHNN và ý kiến đóng góp của Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng cùng lãnh đạo các bộ, ngành chức năng và các ngân hàng thương mại, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nêu rõ, chính sách tài chính và chính sách tiền tệ có vai trò quyết định trong việc duy trì, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh xuất khẩu, kích cầu đầu tư và tiêu dùng, khuyến khích sử dụng hàng sản xuất trong nước, bảo đảm an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo, ổn định kinh tế vĩ mô và bảo đảm an toàn hệ thống các tổ chức tín dụng.

Trong 6 tháng đầu năm, NHNN và các ngân hàng thương mại đã bám sát 5 nhóm giải pháp của Chính phủ và thực hiện có hiệu quả các chính sách tiền tệ, góp phần quan trọng ngăn chặn suy giảm kinh tế, duy trì tăng trưởng, đảm bảo an sinh xã hội… Đặc biệt là thực hiện tốt chỉ đạo của Chính phủ về nới lỏng chính sách tiền tệ, kích cầu đầu tư và bảo lãnh cho vay các doanh nghiệp vừa và nhỏ, hệ thống ngân hàng đã triển khai đồng bộ các giải pháp, bước đầu mang lại hiệu quả tích cực, giúp các tổ chức, cá nhân có vốn để sản xuất kinh doanh, giảm giá thành sản phẩm hàng hóa, duy trì sản xuất, kinh doanh và việc làm cho người lao động.

Từ đó, nền kinh tế nước ta có chuyển biến tích cực, trước hết là giá trị sản xuất công nghiệp đạt mức tăng trưởng tháng sau cao hơn tháng trước (tháng 3 tăng 2,4%, tháng 6 tăng 6,2%), dịch vụ tăng 22,1%; 42 nghìn doanh nghiệp đăng ký mới và trên 90% doanh nghiệp phục hồi sản xuất kinh doanh...

Tuy nhiên, Thủ tướng cho rằng, diễn biến của nền kinh tế thế giới khó lường, đang xuất hiện nhiều khó khăn. Chẳng hạn như do tác động của việc nới lỏng chính sách tài khóa và tiền tệ, nhất là cơ chế hỗ trợ lãi suất 4%/năm, các chỉ tiêu tiền tệ trong 6 tháng đều ở mức tăng cao, đặc biệt là tổng phương tiện thanh toán, tín dụng ảnh hưởng không thuận lợi đối với việc kiểm soát lạm phát, cán cân thanh toán quốc tế và lãi suất thị trường.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Thủ tướng đề nghị NHNN bám sát các nhiệm vụ trọng tâm mà Chính phủ đã đề ra cho năm 2009 để có những điều chỉnh hợp lý đối với chính sách tiền tệ - tín dụng phục vụ hiệu quả cho mục tiêu duy trì mức tăng trưởng 5%/năm, chủ động ngăn ngừa lạm phát cho cả giai đoan 2009-2010. Trong đó NHNN cần đặc biệt chú trọng việc điều hành, ổn định lãi suất, kiểm soát chặt chẽ chương trình hỗ trợ lãi suất, tăng cường công tác quản lý, điều hành tỷ giá và hoạt động ngoại hối, đồng thời đảm bảo an toàn hoạt động của hệ thống ngân hàng.

Thủ tướng yêu cầu NHNN cần phải làm tốt công tác dự báo, theo dõi và phân tích kỹ để điều chỉnh các chính sách tiền tệ vào từng thời điểm thích hợp. Riêng chính sách tín dụng phải phục vụ cho được mục tiêu tăng trưởng và không để lạm phát vượt quá tầm kiểm soát trong những tháng cuối năm 2009 và 2010. Đây là sự lựa chọn khó, đỏi hỏi phải có kịch bản chủ động, phù hợp và xử lý có hiệu quả trong từng thời điểm cụ thể.

Đối với chính sách ngắn hạn trong việc hỗ trợ 4% lãi suất cho các tổ chức, cá nhân vay vốn ngân hàng để sản xuất kinh doanh, Thủ tướng cũng yêu cầu NHNN kiểm soát chặt chẽ, không để nguồn vốn vay hỗ trợ sai mục đích; tìm các giải pháp tối ưu, bảo đảm ổn định tỷ giá VND với USD. Đồng thời, phải tăng cường các biện pháp giám sát tín dụng, kiểm soát cho vay chứng khoán và bất động sản.

TTXVN

Các tin, bài viết khác