Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII

Sáng 12-10, tại Hà Nội, Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã khai mạc trọng thể. Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dự và phát biểu chỉ đạo đại hội.
Dự đại hội có các đồng chí: Nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương, nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, nguyên Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh; Ủy viên Bộ chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng; Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính; Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng; Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng; Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc.

Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 tiến hành theo phương châm: "Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả", với chủ đề: "Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh, phấn đấu đến năm 2030 tinh nhuệ, hiện đại; phát huy vai trò nòng cốt, giữ vững an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh, góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa".

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII ảnh 1 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII. Ảnh: VGP

Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an cho biết, Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 là một sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng của Đảng ủy Công an Trung ương và lực lượng Công an nhân dân (CAND).

Theo Bộ trưởng Tô Lâm, 5 năm qua, tình hình thế giới và khu vực có nhiều diễn biến nhanh chóng và phức tạp; nhiều thời cơ thuận lợi, khó khăn, thách thức đan xen tác động đến nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự. Dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, sự quản lý tập trung, thống nhất của Nhà nước, điều hành của Chính phủ, sự phối hợp, hiệp đồng hiệu quả của Quân đội nhân dân, các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, cùng sự tin yêu, ủng hộ, giúp đỡ của nhân dân, với tinh thần "Đoàn kết, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả", Đảng ủy Công an Trung ương và các cấp ủy trong CAND luôn kiên định vững vàng; quán triệt đúng đắn, kịp thời nhiều chủ trương, giải pháp chiến lược về bảo vệ an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng CAND. Trong đó, nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc, có ý nghĩa nổi bật, góp phần bảo đảm vững chắc an ninh, trật tự, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII ảnh 2 Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương. Ảnh: VGP

Người đứng đầu Bộ Công an cũng khẳng định, Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII tổ chức vào thời điểm toàn Đảng, toàn quân, toàn dân đạt được nhiều thành tựu rất quan trọng trong 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội và thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

Đất nước đang tiếp tục phát triển nhanh, khá toàn diện trên hầu hết các lĩnh vực, tạo nhiều dấu ấn tốt đẹp. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị có nhiều chuyển biến tích cực.

"Công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí chuyển biến mạnh mẽ, đạt nhiều kết quả nổi bật, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng, với chế độ. Chính trị xã hội ổn định; quốc phòng, an ninh được củng cố; giữ vững độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; uy tín, tiềm lực và vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế được nâng cao, đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, vị thế và uy tín như ngày nay", Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII ảnh 3 Đoàn Chủ tịch điều hành đại hội. Ảnh: VGP
Trước tình hình thế giới, khu vực tiếp tục có những diễn biến nhanh chóng và phức tạp, nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội thời gian tới hết sức nặng nề.

Để thực hiện tốt nhất những yêu cầu, nhiệm vụ trong thời gian tới, Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ, tích cực thảo luận, đóng góp ý kiến thiết thực vào dự thảo các văn kiện trình đại hội.

Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra từ ngày 11 đến ngày 13-10 tại Hà Nội.

Phát biểu tại Đại hội, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Công an Trung ương đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn lực lượng công an nhân dân phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang, đoàn kết, thống nhất, chủ động, bản lĩnh, sáng tạo, nhạy bén, nỗ lực phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ, mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VI đề ra.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII ảnh 4 Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: VIẾT CHUNG

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đặc biệt biểu dương Đảng bộ Công an Trung ương trong việc gương mẫu đi đầu trong tinh gọn, tổ chức bộ máy và gương mẫu đi đầu trong việc làm trong sạch đội ngũ; khẳng định, việc tinh gọn bộ máy, tổ chức theo mô hình mới được đánh giá như một bước đột phá về tổ chức bộ máy và công tác cán bộ của lực lượng công an.

Bên cạnh đó, Đảng bộ Công an Trung ương cũng đã gương mẫu đi đầu trong việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhiệt liệt chúc mừng và biểu dương những thành tích, kết quả đặc biệt xuất sắc của Đảng bộ Công an Trung ương và toàn lực lượng công an nhân dân trong nhiệm kỳ qua.

Thủ tướng đề nghị, Đại hội cần thảo luận với tinh thần tự phê bình và phê bình cao, thẳng thắn, chân thành, cầu thị, phân tích sâu sắc hơn những hạn chế, khuyết điểm, nhất là những nguyên nhân chủ quan để tiếp tục sửa chữa, khắc phục và cảnh tỉnh, phòng ngừa có hiệu quả. Tuyệt đối không được chủ quan, tự mãn, “không được say sưa với chiến công, thành tích”; Đảng, Nhà nước và nhân dân đang đòi hỏi và cần lực lượng công an nhân dân vào cuộc quyết liệt, mạnh mẽ hơn nữa.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc lưu ý, Đảng bộ Công an Trung ương cần làm sâu sắc và nhấn mạnh hơn nữa bài học dựa vào dân, phát huy sức mạnh của quần chúng nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự; như Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu đã từng nói “Công an của ta là công an nhân dân, vì dân mà phục vụ”.

Trong nhiệm kỳ tới, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu, trong bất cứ hoàn cảnh, điều kiện nào, lực lượng công an nhân dân cũng phải kiên định nguyên tắc Đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp, toàn diện về mọi mặt đối với công an nhân dân; mỗi đảng viên, cán bộ, chiến sĩ công an phải thấm nhuần sâu sắc nhận thức còn Đảng là còn mình. Lòng tuyệt đối trung thành với Đảng, gắn bó mật thiết với nhân dân là bản chất và cội nguồn sức mạnh để lực lượng công an nhân dân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ Đảng, bảo vệ Nhà nước, bảo vệ chế độ và bảo vệ nhân dân.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII ảnh 5 Đại tướng Tô Lâm phát biểu tại đại hội, ngày 12-10-2020. Ảnh: VIẾT CHUNG

Thủ tướng đề nghị Đảng bộ Công an Trung ương ngay trong năm 2021 phải quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng; trên tinh thần đó, xây dựng chương trình, kế hoạch hành động cụ thể, nhằm thực hiện thắng lợi nghị quyết.

Tiếp tục chăm lo xây dựng Đảng bộ Công an Trung ương ngày càng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức;… tiếp tục nâng cao tinh thần “vì nước quên thân – vì dân phục vụ”, “trọng dân, gần dân - lúc dân cần, lúc dân khó có công an”; phải giữ vững và mài sắc hơn “thanh bảo kiếm” bảo vệ Đảng, Tổ quốc, Nhà nước và nhân dân.

Bên cạnh đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng yêu cầu Đảng bộ Công an Trung ương cần đẩy mạnh hợp tác quốc tế; xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu lớn, cải cách hành chính, phục vụ tốt các yêu cầu chính đáng của mọi cá nhân, doanh nghiệp.

Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh, một giai đoạn mới đang mở ra cho đất nước với nhiều cơ hội mới nhưng cũng đặt ra nhiều khó khăn, thách thức đối với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta, trong đó có lực lượng công an nhân dân. Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn dành sự quan tâm đặc biệt, chăm lo xây dựng công an nhân dân, sát cánh để động viên, biểu dương, đánh giá cao những cố gắng, nỗ lực, những thành tích của công an nhân dân, của Đảng bộ Công an Trung ương trong suốt quá trình xây dựng, trưởng thành và phát triển.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII ảnh 6 Thủ tướng và các đại biểu chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: VIẾT CHUNG

Thay mặt Đảng bộ Công an Trung ương, toàn thể cán bộ, đảng viên trong lực lượng công an nhân dân, Đại tướng Tô Lâm nhấn mạnh: Đảng bộ Công an Trung ương rất phấn khởi, tự hào được Thủ tướng thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước ghi nhận, biểu dương những chiến công, thành tích xuất sắc đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định, Đảng bộ Công an Trung ương, toàn thể cán bộ, đảng viên trong lực lượng công an nhân dân xin hứa với Đảng, Nhà nước và nhân dân, sẽ tiếp tục phát huy truyền thống Anh hùng vẻ vang 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành; tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân; hun đúc bản lĩnh chính trị vững vàng, luôn nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, đoàn kết thống nhất; thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống; tuân thủ Hiến pháp, pháp luật, giữ vững kỷ cương, kỷ luật, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.

Phương hướng, nhiệm vụ của Đảng bộ Công an Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025 là: Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; Xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh, phấn đấu đến năm 2030 tinh nhuệ, hiện đại; Phát huy vai trò nòng cốt, giữ vững an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh, góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”.

Tin cùng chuyên mục