Thủ tướng phân công nhiệm vụ cho Bộ trưởng Bộ Công an

Thủ tướng Phạm Minh Chính ký Quyết định số 613/QĐ-TTg về việc phân công thành viên Chính phủ chủ trì làm việc với các địa phương về tình hình sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng và xuất nhập khẩu trên địa bàn.

Đồng chí Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an
Đồng chí Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an

Cụ thể, Thủ tướng phân công đồng chí Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an, là thành viên Chính phủ chủ trì làm việc với 2 địa phương (TP Đà Nẵng và tỉnh Hưng Yên) về tình hình, giải pháp thúc đẩy sản xuất kinh doanh, đầu tư công, xây dựng hạ tầng, xuất nhập khẩu, tháo gỡ các khó khăn về nhà ở xã hội, thị trường bất động sản, kỷ luật, kỷ cương hành chính… và các vấn đề khác nổi lên trên địa bàn.

Quyết định số 613/QĐ-TTg nêu rõ nhiệm vụ và quyền hạn của thành viên Chính phủ được giao chủ trì làm việc với địa phương thực hiện theo quyết định số 435/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phân công thành viên Chính phủ chủ trì đôn đốc làm việc với các địa phương về tình hình sản xuất kinh doanh, đầu tư công, xây dựng hạ tầng và xuất nhập khẩu trên địa bàn.

Tin cùng chuyên mục