Thúc đẩy phát triển 48.000 doanh nghiệp công nghệ số hoạt động tại địa phương

Thủ tướng Phạm Minh Chính - Chủ tịch Ủy ban quốc gia về chuyển đổi số ký quyết định ban hành kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ủy ban này.

Chính phủ đặt mục tiêu 40% người dân trưởng thành có sử dụng dịch vụ công trực tuyến
Chính phủ đặt mục tiêu 40% người dân trưởng thành có sử dụng dịch vụ công trực tuyến

Mục tiêu chung của kế hoạch nhằm đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia theo hướng hiệu quả, thiết thực, đóng góp tích cực, tạo bứt phá phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; góp phần hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 và giai đoạn 2021 - 2025 của Chính phủ.

Kế hoạch đề ra các chỉ tiêu cụ thể ưu tiên để thực hiện chủ đề chuyển đổi số năm 2024 với chủ đề "phát triển kinh tế số với 4 trụ cột công nghiệp công nghệ thông tin, số hóa các ngành kinh tế, quản trị số, dữ liệu số - động lực quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững".

Bao gồm: thúc đẩy phát triển 48.000 doanh nghiệp công nghệ số hoạt động tại địa phương; 60% doanh nghiệp tại các khu công nghiệp, khu chế xuất ứng dụng các nền tảng số trong quản trị, sản xuất để thay đổi quy trình sản xuất, kinh doanh, tăng năng suất, hiệu quả hoạt động, giảm phát thải; 40% người dân trưởng thành có sử dụng dịch vụ công trực tuyến; hoàn thành triển khai 53 dịch vụ công thiết yếu; 100% hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của các bộ, ngành, địa phương kết nối với hệ thống giám sát, đo lường mức độ cung cấp và sử dụng dịch vụ.

Cùng với đó, 100% hệ thống thông tin báo cáo của các bộ, ngành, địa phương kết nối với hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ, Trung tâm thông tin, chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ...

Trong số các giải pháp có ưu tiên sử dụng giải pháp công nghệ số do các doanh nghiệp Việt Nam phát triển; thúc đẩy phát triển doanh nghiệp công nghệ số tại địa phương; triển khai giải pháp hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền chống thất thu thuế, thất thu ngân sách...

Tin cùng chuyên mục