Thực hiện Nghị định 115: Tiến độ chậm so với yêu cầu

Bộ KH-CN vừa tổ chức hội nghị sơ kết tình hình thực hiện Nghị định 115 của Chính phủ (ban hành ngày 5-9-2005) về cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các tổ chức KH-CN công lập.

Theo đánh giá của Bộ KH-CN, đến đầu tháng 7-2007, đã có 90 bộ, ngành và địa phương có báo cáo về tình hình triển khai, thực hiện Nghị định 115, trong đó có 30 bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ, 9 tập đoàn và tổng công ty nhà nước; 50 tỉnh, TP trực thuộc Trung ương và 1 tổ chức chính trị – xã hội (Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam). Tuy nhiên, sau gần 2 năm triển khai, trong số 665 tổ chức KH-CN thuộc các bộ, ngành, địa phương, chỉ có 127 tổ chức có đề án chuyển đổi được phê duyệt (khoảng 20%); 194 tổ chức có đề án trình cấp thẩm quyền chờ phê duyệt (khoảng 30%); 295 tổ chức đang xây dựng đề án và 39 tổ chức xin được chuyển đổi theo hình thức khác…

Nghị định 115 khi ra đời được xem như “khoán 10” cho KH-CN Việt Nam, nhiều hy vọng đã đặt ra, xem nghị định này là một đòn bẩy, bước ngoặt để KH-CN Việt Nam tiến lên. Tuy nhiên, theo đánh giá chung của Bộ KH-CN, đến thời điểm này, các tổ chức KH-CN đã thực hiện chậm hơn so với yêu cầu đặt ra của Chính phủ, nhất là ở khối địa phương và các tổ chức khoa học xã hội và nhân văn.

T.L.

Các tin, bài viết khác