Tiếp tục đổi mới để phát triển đất nước

SGGP

Đại hội XIII của Đảng tiến hành vào thời điểm tình hình thế giới diễn biến rất nhanh chóng, phức tạp, khó lường, nhất là sự tác động mạnh mẽ của đại dịch Covid-19 và thiên tai, bão lũ gây nhiều thiệt hại về kinh tế - xã hội cho nước ta. Tuy nhiên, trong nhiệm kỳ XII, toàn Đảng, toàn dân ta đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, phát triển mạnh mẽ, toàn diện hơn. Song song đó, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị được đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ, quyết liệt, tạo nhiều chuyển biến tích cực, củng cố được niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí có bước đột phá, đạt nhiều kết quả nổi bật, ngày càng đi vào chiều sâu; tổ chức bộ máy được sắp xếp lại tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả hơn. Niềm tin của nhân dân vào Đảng, Nhà nước, chế độ được củng cố, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa và quyền làm chủ của nhân dân được phát huy. Tiềm lực quốc phòng, an ninh được củng cố và tăng cường. Việt Nam đã trở thành bạn, đối tác tin cậy và là thành viên tích cực, có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế.

Được thế giới đánh giá là “ngôi sao sáng của châu Á”, được xếp vào tốp 16 nền kinh tế mới nổi thành công nhất thế giới như Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khẳng định “Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”... 

Từ thực tiễn công cuộc đổi mới, nhất là 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, chúng ta đã rút ra một số bài học kinh nghiệm quý báu. Những bài học kinh nghiệm đó là cơ sở quan trọng để Đảng ta tiếp tục vận dụng, phát huy và phát triển sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo, giúp chúng ta kiên định, vững vàng và tự tin vượt qua những khó khăn, thách thức mới và nhiệm vụ nặng nề hơn khi bước vào nhiệm kỳ khóa XIII. Trong những năm tới, dự báo tình hình thế giới và khu vực tiếp tục có nhiều thay đổi rất nhanh, phức tạp, khó lường. Điều đó đòi hỏi chúng ta phải có quyết tâm cao, nỗ lực lớn và hành động quyết liệt hơn nữa, đổi mới hơn nữa để khắc phục cho bằng được những hạn chế, khó khăn và thách thức. Tuyệt đối không được chủ quan, tự mãn, mất cảnh giác như Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ đạo.

Đại hội XIII có nhiều điểm mới quan trọng về chủ đề, tầm nhìn, về mục tiêu, quan điểm, tư tưởng chỉ đạo và về chủ trương, giải pháp, về hệ quan điểm chỉ đạo, về mục tiêu phát triển, về các định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2021-2030, về các nhiệm vụ trọng tâm, các đột phá chiến lược và các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục đổi mới, phát triển các ngành, lĩnh vực cụ thể với nhiều nội dung mới quan trọng. Để đạt được các mục tiêu đã đề ra, cần tiếp tục thực hiện đường lối đổi mới trong giai đoạn tới. Toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta cần quán triệt trong cả nhận thức và hành động thực tiễn các quan điểm chỉ đạo cơ bản mà Đại hội lần này đã chỉ ra. Trong đó có việc cần tiếp tục nắm vững và xử lý tốt các quan hệ lớn: giữa đổi mới, ổn định và phát triển; giữa đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị. 

Chỉ có con đường đổi mới chúng ta mới thực hiện thành công các mục tiêu đã đề ra, từ đổi mới, hoàn thiện tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả đến đổi mới mạnh mẽ và có hiệu quả mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế... Cùng với đó, khơi dậy tinh thần và ý chí, quyết tâm phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; dân tộc cường thịnh, trường tồn. 

Đại hội XIII của Đảng với những quyết sách mới hợp lòng dân, hợp thời đại, với sự quyết tâm cao, nỗ lực lớn, ý chí mạnh mẽ, khát vọng phát triển mãnh liệt của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân. Chúng ta tin tưởng rằng đất nước sẽ vượt qua được những khó khăn, thử thách, phát huy được thuận lợi, thời cơ, đưa nước ta trở thành nước phát triển, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

PGS-TS VŨ QUANG VINH

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Những tấm HCV cá nhân đã đến với 2 VĐV điền kinh Quách Thị Lan và Nguyễn Thị Huyền tại đại hội lần này. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Bản lĩnh thể thao Việt Nam

Ở thời điểm trước khi SEA Games 31 kết thúc 4 ngày, Đoàn thể thao nước chủ nhà Việt Nam đã vượt chỉ tiêu giành 140 HCV đã đăng ký trước đó và gần như lần thứ 2 trong lịch sử tham dự đại hội dẫn đầu bảng xếp hạng toàn đoàn.

Giao thông - Đô thị

Quy hoạch

Tin buồn