Tiếp tục giảm lãi suất cho vay đầu tư, xuất khẩu

(SGGP).- Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 126/2013/TT-BTC sửa đổi Thông tư số 77/2013/TT-BTC ngày 4-6-2013 của Bộ Tài chính quy định mức lãi suất cho vay tín dụng đầu tư, tín dụng xuất khẩu của nhà nước và mức chênh lệch lãi suất được tính hỗ trợ sau đầu tư.

Theo đó, lãi suất cho vay tín dụng xuất khẩu của nhà nước bằng đồng Việt Nam là 8,7%/năm, thay bằng mức lãi suất 9,3%/năm. Mức lãi suất cho vay tín dụng xuất khẩu của nhà nước áp dụng đối với các khoản giải ngân vốn tín dụng xuất khẩu của nhà nước kể từ ngày thông tư này có hiệu lực thi hành. Trước đó, tại Thông tư số 77/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính, lãi suất cho vay tín dụng xuất khẩu của nhà nước bằng đồng Việt Nam được giảm từ 10,2%/năm xuống còn 9,3%/năm. Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

L.P.

Các tin, bài viết khác